Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Košice – okolie: „V období od 20.9.2020 do 27.9.2020 sme namerali 14,00 mm zrážok.“

Sabinov: „V 39. týždni sme mali 30 mm zrážok.“

Partizánske: „Zrážky 32 mm cez víkend.“

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 74 mm, z čoho 62 mm spadlo v priebehu 24 hodín čo spôsobilo, že voda ostala stáť na povrchu a nevsakovala sa do pôdy.“

Kežmarok: „Posledný týždeň výdatne napršalo. Zrážky zastavili zberové práce jesenných plodín, na druhej strane zasiate oziminy po zrážkach vzchádzajú.“

Púchov 39. týždeň: „Začiatok týždňa - suchý, koniec týždňa zrážky - viac než 50 mm. Pôda premokrená, jesenné práce, najmä príprava pôdy, znemožnená.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 22 mm.“

Nové Zámky: „Nové Zámky - zrážky v 39.týždni = 54,1 mm.“

Pezinok: „Zrážky: 2mm - 23.9., 18,5mm - 25.9., 17,5mm -26.9.“

Bardejov: „16 mm zrážok v minulom týždni.“

Piešťany: „Najdaždivejší týždeň roka – 59 mm. Sucho nateraz zažehnané. V pôde sa nedá pracovať, ale do doteraz vysušenej pôdy voda rýchlo vsakuje.“

Veľký Krtíš: „Vysoké teploty výrazne znížili zásoby vody v pôde ani zrážky 10 mm nezmenili situáciu.“

Nitra: „V uplynulom týždni bolo výrazné doplnenie vlahy. S ochladením najskôr 2,5 + 3,5 mm. V sobotu v búrke spadlo 51 mm! Spolu v týždni teda úhrnom 57 mm. Mláky zostali len na utlačených pôdach.“

Krupina : „Konečne zrážky, vyprahnutá pôda zatiaľ všetku vodu absorbuje.“

Pezinok : „42,0 mm.“

Levoča: „Zrážky 21.9. - 27.9.2020   14,3 mm.“

Nitra: „Zrážky 56 mm“.

Trnava: „Za posledný týždeň nám pribudlo 40,6 mm zrážok. Predpokladáme ďalšie úhrny zrážok.“

Komárno: „Napršalo 44,5 mm spolu 338 mm.“

Šaľa: „23.9. 11 mm, 25.9. 24,5 mm, 26.9. 19,5 mm. Slušne nalialo!“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 21,8 mm zrážok, čo podstatne zlepšilo vlahový režim v pôdnom profile a má veľmi pozitívny vplyv na zasiate plodiny.“

Myjava: „Zrážky 40 mm.“

Trenčín: „Úhrn  zrážok  za 39. týždeň 64 mm. Pôda plne nasýtená vodou. Vysoké úhrny počas uplynulého týždňa komplikujú vyorávanie cukrovej repy a obrábanie pôdy pod ozimné obilniny.“

Trnava: „Za posledný týždeň 39 mm.“

Humenné: „Množstvo zrážok 31,1 mm.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 31 mm zrážok.“

Nitra: „Do hĺbky asi 80 cm cez minulý víkend sucho skončilo.“

Senica: „Úhrn zrážok za uplynulý 39.týždeň 52,16 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „Po týždni bez zrážok opäť veľa napršalo a to až 57,8 mm, čo má negatívny vplyv na zber ovocia, ktoré hnije. Najmä slivky a hrušky sú poškodené nadmerným vlhkom, čím sa znižuje ich výťažnosť pri zbere.“

Detva: „Minulý týždeň spadlo 27 mm. Keďže prevažná časť zrážok bola intenzívna, voda nestihla vsiaknuť do presušenej povrchovej časti pôdy, ale voda odtiekla povrchovo do potokov a zdvihla hladinu potokov. Povrchová vrstva pôdy cca 5-7 cm je nasiaknutá vlhkosťou, ostatná časť pôdy je viacmenej presušená.“

Zvolen: „V sobotu napršalo 14,8 mm.“

Nové Zámky: „Zrážky minulý týždeň: 18mm.“

Prievidza: „39.týžďeň zrážky 28,3mm. Dážď výrazne pomohol zasiatej repke. Začal sa zber cukrovej repy a kukurice.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 39.týždni - 47,24 mm.“

Piešťany: „Za hodnotené obdobie boli namerané úhrnné zrážky 55,0 mm.“

Lučenec: „39. týždeň: trend vývoja počasia oproti predchádzajúcemu týždňu bol v prvej 1/2 nezmenený, pokračovalo teplé a suché počasie. Zmena nastala v druhej 1/2 týždňa kedy prišlo k ochladeniu a od 25.9. aj ku zrážkam, ktoré ale neboli príliš výdatné, spolu len 10,2 mm.“

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality