Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Piešťany: „Začiatkom týždňa napršalo 11,8 mm, je to vcelku prijateľné.“

Kežmarok: „Voda z pôdy sa len pomaly stráca pri nízkych denných i nočných teplotách. Vysoká pôdna vlhkosť komplikuje jesenné práce na poli.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 14,6 mm zrážok. Stále pretrváva veľmi vlhké počasie a pôdny profil je plne nasýtený pôdnou vlahou.“

Púchov: „46. týždeň - zrážky, hmly, prvé mrazy. Spracovanie pôdy - len orby. Predsejbová príprava nemožná.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 23 mm zrážok.“

Košice – okolie: „V období od 1.11. 2020 do 8.11.2020 bolo nameraných 14,8 mm zrážok.“

Bardejov: „12,2 mm zrážok za minulý týždeň.“

Komárno: „Napršalo 14,4 mm spolu 490,8 mm. Hladina spodnej vody sa zvyšuje, odvodňovacie kanály sa plnia vodou a na poliach sa vytvárajú v dolinkách vodné plochy.“

Nitra: „Uplynulý týždeň bol znovu daždivý. Úhrn zrážok 20,7 mm.“

Nitra: „Zrážky 12,7 mm.“

Šaľa: „2.11.- 1 mm, 4.11.-7,0 mm.“

Sabinov : „Za 45.týždeň sme mali 3,8 mm zrážok. Za posledné 3 mesiace spadlo + 81,9 mm zrážok. Z toho v októbri + 56,3 mm.  Pôda je aj naďalej silne zamokrená. Orie sa veľmi ťažko.“

Piešťany: „Počas hodnoteného týždňa bolo nameraných 15,5 mm zrážok.“

Topoľčany: „Pôda je dostatočne vlhká, čo sa prejavuje aj pri orbe. Určite si aj hríbári prišli na svoje.  Vlahy bude dostatok pre jarné práce.“

Senica: „Zrážky za 44.týždeň 2,88 mm.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 45.týždni - 17,0 mm.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok: 24mm.“

Lučenec: „Prvá 1/2 45. týždňa sa prejavila zamračeným a vlhkým počasím s celkovým množstvom zrážok 19,1 mm. Pôda je presýtená vodou, čo spôsobuje ťažkosti pri jesenných prácach. V druhej 1/2 prevládala tlaková výš, čo spôsobilo inverziu, ranné hmly a pokles ranných teplôt až na +1°C. Cez deň, po rozplynutí hmiel, bolo krásne slnečné počasie.“

Prievidza: „45. týždeň zrážky 19 mm, teplota sa pohybovala v rozmedzí -1 až 14°C. Prevládalo daždivé a hmlisté počasie, posledné dva dni v týždni boli slnečné.“

Spišská Nová Ves: „Spadlo 10 mm zrážok, porasty ozimín sú pekné, ale časti s plytšou prípravou pôdy /úvratá a zatlačené časti/ žltnú. Neskoro siate pšenice ešte nevzišli. Dobre vyzerá aj mak ozimný. Porasty krmovín sú husté a po posledných kosbách stále - aj keď pomaly - obrastajú. Vlhko a pomerne teplo - a bez mrazov.“

Nové Mesto nad Váhom: „V prvom novembrovom týždni spadlo 16,3 mm zrážok, od začiatku roka už 927 mm. Uvedené množstvo zrážok pomaly dobieha rekordný ročný úhrn 1037 mm v roku 2010, čo sa asi vzhľadom na konečne dlhšie predpovedané obdobie bez intenzívnych zrážok asi nestane. Pomaly sa končí zber ovocia, ktorého úroda bola najväčšia za posledných 15 rokov. Vzhľadom na neustále daždivé počasie väčšinou bez slnečných lúčov je výťažnosť letných hrušiek, čo sa týka ovocných destilátov, slabšia, kým výťažnosť bystrických sliviek je veľmi dobrá, tak isto aj kvalita destilátov je vynikajúca.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 20. 10. 2021

  Ocenenie lesníkov 2021

   Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

 • 16. 9. 2021

  Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

   V nasledujúcom článku nájdete zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021. Viac nájdete na stránke SHMU.