Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Kežmarok: „Za posledné obdobie zrážky boli pomerne výdatné, no pôda nie je zamrznutá, preto pri danom úhrne vsiakli do pôdy. Naďalej pretrvávajú teploty nad dlhodobým priemerom.“

Piešťany: „Napršalo 34 mm pri bezmrazovom počasí, voda dobre vsiakla do pôdy.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 45 mm zrážok.“

Levice: „Zrážky za uplynulý týždeň boli 25 mm.“

Brezno: „Naďalej pretrváva vlhké a teplé počasie. Za december spadlo 77,6 mm. Snehová pokrývka je približne od 800 m n.m.“

Prievidza: „Od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021 zrážky 34,6mm. Teplota sa pohybovala v rozmedzí -2,6°C až+10°C. Zrážky za rok 2020 759,1mm. Pôde chýba sneh a mráz.“

Lučenec: „Posledné dva mesiace r.2020 veľmi nezodpovedali priemernému počasiu v tomto období. Prevládalo inverzné počasie, takmer bez slnečného svitu. Ani teploty nezodpovedali dlhodobému priemeru a prevládalo pomerne teplé počasie. Ani príchodom zimného obdobia sa nič nezmenilo. Zrážky boli primerané. Posledný týždeň sa teploty pohybovali v rozsahu Tmin - +1°C do Tmax +6°C. Zrážky sa vyskytli v posledných dňoch roku 2020 v hodnote celkom 21 mm.“

Detva: „Za minulý týždeň sa dramaticky zlepšila situácia s pôdnou vlahou. Spadlo 52 mm vody vo forme dažďa. Daný úhrn sa podpísal na dramatickom zdvihnutí vodných hladín v potokoch.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality