Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Kežmarok: „Po oteplení sa znovu ochladilo. Zrážky neboli výdatné, čo umožňuje poľnohospodárom pokračovať v jarných prácach.“

Levice: „Bez zrážok, veterno.“

Púchov: „V mesiaci marec spadlo na našej stanici 38,4 mm zrážok.“

Spišská Nová Ves: „Spadlo 8 mm. Suchšie počasie z polovice marca sa mierne zlepšilo, no chýba teplo. Porasty ozimín stále stagnujú, akokeby boli  v zimnom spánku. Chladnejší ráz počasia s minimom zrážok po sejbách jačmeňov, makov a pšenice jarnej vplývajú na veľmi pomalé vzchádzanie.“ 

Zvolen: „Za minulý týždeň sme nezaznamenali žiadne zrážky.“

Dunajská Streda: „Napriek chladnejšiemu priebehu počasia výpar za prvé tri mesiace roku je vyšší ako zrážky, pretrváva  začínajúce sucho. Za uplynulý týždeň 0,5 mm zrážok.“

Trenčín: „Úhrn zrážok  za 13. týždeň 1,5 mm. Za mesiace február a marec dokopy len  cca 20 mm zrážok.  Porasty prakticky  čerpajú len zimnú vlahu. Začínajú sa prejavovať prvé negatívne dopady deficitu zrážok.“ 

Nové Zámky: „Zrážky 13.týždeň = 0,6 mm.“

Bardejov: „22,8 mm zrážok za minulý týždeň, z toho 15,4 mm spadlo počas prudkej búrky na zelený štvrtok, ktorej intenzita dosahovala 186 mm/hod.“

Komárno: „Nepršalo. Je sucho!“

Nové Mesto nad Váhom: „Porasty viac ovplyvňujú výkyvy teploty ako sucho.“

Trnava: „Za uplynulý týždeň nám pribudlo 1,2 mm zrážok, sucho začína byť citeľné.“

Piešťany: „Žiadne zrážky, sucho sa stupňuje.“

Myjava: „Zrážky 0,4 mm.“

Lučenec: „V 13. týždni nadpriemerne stúpla teplota a v strede týždňa dosahovali denné teploty až Tmax +24°C, vysoké boli aj nočné teploty. Prevládalo slnečné a málo oblačné počasie bez zrážok. Koncom týždňa sa začalo ochladzovať.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 13.týždni - 0,0 mm , za celý mesiac marec iba 4,7mm.“

Trnava: „Prvé tri dni minulého týždňa priniesli výrazné oteplenie (teplota nad 20 °C), začali kvitnúť skoré odrody ovocných stromov - nektarinky a marhule. Bohužiaľ mráz -4 až -5 °C z nedele na pondelok ráno ich čiastočne poškodil.“

Prievidza: „V 13. týždni zrážky 0,29mm. Pôda do hĺbky je suchá. Ku koncu pozorovaného obdobia nočné mrazy až do -5°C , výrazne poškodili ovocné stromy, najmä marhule a broskyne.“

Detva: „Bez zrážok. Veterné počasie zvyšuje evapotranspiráciu a transpiráciu. Povrch pôdy je cca do 10 cm suchý a prašný, hlbšie v pôde je ešte dostatočné množstvo vlahy.“

Senica: „Zrážky za 13.týždeň  2,24 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 11. 1. 2021

  Sucho na Slovensku v roku 2020

  V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Viac sa dočítate na stránke SHMÚ.

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.