Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 46mm, pôdny profil je plne nasýtený vodou a sú zastavené všetky agrotechnické operácie.“ 

Nové Mesto nad Váhom: „Za sledované obdobie spadlo 18 mm zrážok, čo je málo vzhľadom na predchádzajúce teplé a veterné počasie.“

Púchov: „Veľmi vysoké zrážky cez víkend.“

Pezinok: „54,0 mm.“

Partizánske: „V uplynulom týždni spadlo 37 mm vody.“

Dunajská Streda: „Chladnejšie počasie pokračovalo aj v uplynulom týždni, zatiaľ májové počasie je optimálne pre vývin a rast väčšiny nami pestovaných plodín. Zrážky v uplynulom týždni v celkovom úhrne v rámci jednotlivých katastrov v ktorých hospodárime od 9,5 do 13,5 mm.“

Trnava: „Za posledný týždeň evidujeme úhrn zrážok 69,2 mm, do porastov sa nedá momentálne vstúpiť.“

Bardejov: „30,2 mm zrážok za minulý týždeň, mokrá pôda stále neumožňuje dosiať jarné plodiny.“

Humenné: „Množstvo zrážok 5,1 mm.“

Piešťany: „Zlatý májový dážď 26 mm výrazne zlepšil situáciu, k tomu ešte pomerne vysoké teploty, vegetácia sa utešene rozbehla.“

Kežmarok: „Zrážky za posledný týždeň na úrovni 20 mm zlepšili vlahové pomery v pôdnom horizonte do 20 mm. Plusové denné i nočné teploty urýchlili priebeh vegetácie, ktorý ešte stále eviduje oproti minulému roku značné omeškanie.“

Nitra: „V sledovanom týždni boli zrážky za dva dni (13. a 14. 5.) úhrnom 35 mm.“

Nitra: „Uplynulý týždeň výrazné doplnenie pôdnej vlahy - napršalo najskôr 6 mm a ku koncu týždňa 24,5 mm + 5,5 mm. Za nedeľu ešte ďalších 4,5 mm. Výpar bol minimálny, tak uvedená voda bude pravdepodobne dobre využitá - čo výrazne pomôže pšeniciam a jačmeňom.  Porasty slnečnice a kukurice sú po zrážkach silne zaburinené a počasie nedovoľuje porasty ošetriť. (burina vzišla veľmi rýchlo po zrážkach).“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 20,7 mm zrážok. Pôda je rozmočená.“

Komárno: „Napršalo 16,9 mm. Za rok to máme 145,5 mm.Zrážkovo je to zatiaľ lepšie ako vlani.“

Myjava: „Zrážky 25 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období spadlo 15,9 mm zrážok, začalo sa daždivejšie a chladnejšie obdobie mája, čo nie je dobré pre kvitnúce jablone a oskoruše z dôvodu ich opeľovania. Slivky a hrušky  postupne odkvitajú. Zrážky sú naopak prospešné poľnohospodárskym plodinám, ktoré ich potrebujú po suchšom období ako soľ...“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 19.týždni 27,0 mm.“

Detva: „Na začiatku týždňa sa prejavilo mierne sucho a to vo vrchnom pôdnom horizonte. V druhej polovici týždňa sa tento deficit vyrovnal.“

Prievidza: „19 týždeň zrážky 35,52 mm. Sucho pominulo . Dážď a búrky ukončili sériu troch letných.“

Lučenec: „Aj v 19. týždni pokračovalo suché a nadpriemerne teplé počasie. Zrážky boli zaznamenané 13. mája - 2,7 mm a v noci 15/16. mája v hodnote 9,4 mm čo bolo spôsobené zmenou počasia - ochladením.“

Brezno: „Pôda je úplne premočená. Nasýtenie pôdy 100 %. Za uplynulý týždeň spadlo až 69 mm. Za máj už máme 106 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.