Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Púchov: „Za minulý týždeň len zanedbateľné zrážky.“

Humenné: „Množstvo zrážok 7,2 mm.“

Piešťany: „Zase trochu teplejšie ako minulý týždeň. Namrholilo 6 mm, vlahy je málo. Liesky rozkvitnuté, včely lietajú.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 3,9 mm zrážok. Povrch pôdy je blatistý, ale smerom do hlbších vrstiev sa vlhkosť pôdy znižuje, takže zásoba pôdnej vlahy je minimálna.“

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli 10 mm.“

Nové Zámky: „Zrážky 6.týždeň = 0,0 mm.“

Pezinok. „1,4 mm.“

Bardejov: „2,6 mm zrážok za minulý týždeň.“

Myjava: „Zrážky 4 mm.“

Šaľa: „7.2.  2,0 mm, 11.2.  1,0 mm.“

Kežmarok: „Pôda je ešte zamrznutá na cca 5 cm, pokrytá snehom na 50 %. Voda z topiaceho snehu zatiaľ z pôdy neodteká, čo je dobre.“

Košice – okolie: „V období od 6.2.2022 do 13.2.2022 bolo nameraných len 0,6 mm zrážok.“

Zvolen: „Za minulý týždeň napršalo 4 mm zrážok.“

Spišská Nová Ves: „Spadlo 0 mm zrážok. Nedostatok zrážok zatiaľ nie je badateľný, lebo kryptovegetácia stále trvá, ale ak to pôjde takto ďalej budú nutné skoré sejby a vlaha...??“

Nitra: „Zrážky počas sledovaného týždňa sneh a dážď = 10,2 mm. Počas slnečných a verených dní začínajú obsychať hrebene brázd.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 15 mm zrážok.“

Komárno: „7.týždeň 3 mm. Stále je veterno.“

Detva: „Pozvoľné topenie snehu. Povrch pôdy je zamrznutý.“

Zvolen: „Napršalo cca 10 mm, zem na povrchu stále zamrznutá.“

Piešťany: „Počas sledovaného týždňa bolo nameraných 5 mm zrážok.“

Nitra: „Minulú nedeľu trochu napršalo, celý týždeň už nič podstatné, povrch pôdy vietor a slnko presušujú, hlbšie je ešte vlhko, pivnice v ktorých minulý rok stála voda sú teraz úplne suché.“

Senica: „Zrážky za 6.týždeň 1,92 mm, veterno.“

Lučenec: „6. týždeň - stále pretrváva nadpriemerne teplé počasie bez zrážok. Povrch pôdy už rozmrzol a na slnečných miestach pomerne rýchlo vysychá. Teploty sa pohybovali v rozmedzí Tmax + 14°C do Tmin -8°C.“

Topoľčany: „Stále rovnaká vlaha v pôde. Jeden deň prší, druhý deň je vietor, potom svieti slniečko. A potom to všetko trošku primrzne.“

Prievidza: „V 6. týždni zrážky 14,2mm vo forme dažďa. Teplota sa pohybovala v rozmedzí -3,5 až 12,5°C. Pomaly sa rozbiehajú jarné práce v záhradách.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 6.týždni - 5,3 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom týždni spadlo 10 mm zrážok vo forme snehu a aj vo forme dažďa, súvislá snehová pokrývka sa roztopila, čo nie je dobrý jav, keďže jar je ešte ďaleko a môže to spôsobiť skorý príchod obdobia sucha.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality