Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Zrážky 19,8 mm.“

Pezinok: „34,2 mm.“

Púchov: „V minulom týždni len slabučké zrážky.“

Kežmarok: „Nedostatok vlahy sa výraznejšie začína prejavovať na jarinách, konkrétne na jarnom jačmeni tým, že slabšie odnožuje.“

Piešťany: „Veľmi teplý týždeň, so zrážkami 8 mm. Navlhčilo to len najvrchnejšie vrstvy. hlbšie je veľmi sucho.“

Humenné: „Množstvo zrážok 0,3 mm.“

Komárno: „Zrážky 8,8 mm. Sucho naďalej pretrváva.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 20 mm zrážok.“

Bardejov: „10,8 mm zrážok za minulý týždeň.“

Vranov nad Topľou: „Za minulý týždeň napršalo 5,7 mm zrážok. Povrch pôdy do hĺbky 2 cm je presušený, ale v nižších vrstvách pôdneho profilu je pôda vlhká.“

Myjava: „Zrážky 55 mm.“

Šaľa: „5.5. 2,5 mm, 7.5. 31,0 mm, Konečne!!!“

Nitra: „V uplynulom týždni boli teploty vzduchu v rozmedzí 7 - 24 °C. Zrážky pomohli porastom. Boli veľmi lokálne. V mieste pozorovania to bolo úhrnom 11,6 mm - bez búrky a krupobitia.“

Topoľčany: „Mráz poškodil marhule asi tak na polovicu, ako dopadli broskyne, uvidíme neskôr. Vlahy v pôde je dosť. Jablone hrušky sa vidia veľmi dobre, ale to množstvo vošiek úplne ničí listy takmer na všetkých stromoch. Bio nepomáha. Orgován je krásne rozkvitnutý.“  

Pezinok : „Mladý vinič poškodený krúpami do 10%.“

Piešťany: „Počas sledovaného obdobia bolo namerané 12 mm zrážok.“

Senica: „Zrážky za 18.týždeň 32 mm.“

Lučenec: „V 18. týždni sa citeľne zvýšila vlhkosť vzduchu, dosahovala priemerne 40%, čo znamenalo zvýšenú oblačnosť, ale bez zrážok, okrem lokálnych búrkových prehánok. Do 8. mája zrážky neboli zaznamenané.“

Nitra: „V uplynulom týždni spadlo cca 13 mm zrážok.  Sucho pretrváva.“

Prievidza: „V 18. týždni nebol deň bez zrážok. Celkoví úhrn zrážok za sledované obdobie 34,5mm. Marhule nie sú, jablone mrazy nepoškodili.“

Dunajská Streda: „V sledovanom týždni konečne prišli výdatnejšie zrážky v úhrne od 18 do 26 mm. Sucho v mesiacoch marec a apríl (spolu 18 až 22 mm po malých dávkach) zapríčinilo, že cca 50-60% plôch cukrovej repy neposchádzalo a musíme osiať znovu.“

Zvolen: „Napršalo 18,4 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.