Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nitra: „V sledovanom týždni sa zrážky nevyskytli. Pôda je na povrchu suchá, ale v hĺbke do 20 cm je dostatok vlahy. V sledovanom týždni boli denné teploty vzduchu relatívne vysoké (max. 19,4 °C). Nočné teploty žiaľ po dva dni klesli pod bod mrazu. V stredu 20.3.2024 bol niekoľko hodinový mráz -2,9 °C, ktorý poškodil kvitnúce stromy (marhuľa v kvete zamrzla!), rovnako aj kvitnúce dreviny napr. magnólie.“  

Myjava: „Zrážky 7,5 mm.“

Humenné: „Množstvo zrážok 12,9 mm.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 7 mm zrážok.“

Kežmarok: „V noci mrzne ale až na niekoľko skorých druhov sliviek ešte nič nekvitne. V našich podmienkach nenapršalo veľa (7-10 mm), preto jarné práce plynule pokračujú.“

Košice – okolie: „V danom období bolo nameraných 7,4 mm zrážok.“

Nové Zámky: „Zrážky 12. týždeň = 1,6 mm.“

Trebišov: „Zatiaľ žiadne prejavy sucha. Zrážky spolu 8 mm.“

Šaľa: „Bez zrážok.“

Púchov: „Počas minulého týždňa sa vyskytli len slabé zrážky.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 14,7 mm zrážok. Pôda je vlhká až premočená.“

Komárno: „Zrážky za 12. týždeň 4 mm. Ľahké piesčité pôdy už potrebujú vlahu, ťažké ílovité pôdy sú zamokrené.“

Trnava: „Marhule opäť zasiahli jarné mrazy.“

Senica: „Zrážky za 12. týždeň 8 mm, veterno.“

Topoľčany: „Pôda je vlhká, krátke dažde, nič moc, vietor vyfúka.“

Lučenec: „V 12. týždni neboli po dlhšom čase zaznamenané zrážky. Prevládalo pomerne oblačné počasie s teplotami od Tmin -3 °C do Tmax +17 °C. Niektoré kôstkoviny sú v plnom kvete, začínajú kvitnúť skoré jablone aj niektoré hrušky. Vegetácia je asi v 4-5 týždňovom náskoku. Poškodenie kvitnúcich stromov sa zatiaľ nevyskytlo.“

Prievidza: „V 12. týždni zrážky 5 mm. Vrchná časť pôdy je vysušená. Po obrobení sa rýchlo presúša. Vrchná časť do 20 cm už potrebuje vlahu.“

Senica: „Zrážkový úhrn v 12. týždni 8,4 mm, Tmin -5,3 °C, Tmax 22,0 °C, broskyne v plnom kvete, začiatok kvitnutia skorých čerešní a jabloní, ostatné v štádiu ružového púčika.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 12. týždni - 1,0 mm.“

Pezinok: „ 0,8 mm.“

Piešťany: „Počas sledovaného obdobia bolo namerané 1,5 mm zrážok.“

Bardejov: „10 mm zrážok v minulom týždni.“

Nitra: „Úhrn zrážok za týždeň 3 mm. Hladina podzemnej vody je stále na vysokej úrovni približne 230 cm pod povrchom.“

Zvolen: „12. týždeň 0,9 mm.“

Piešťany: „Cez deň teplo, ale v prvej polovici týždňa nočné mrazy. S marhuľami sme sa rozlúčili, teraz kvitnú broskyne. Zrážky 2 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období spadlo 6,9 mm zrážok. Jarné mrazy nič nepoškodili.“

Senec: „Počas 12.-tého týždňa spadlo v katastri obci Blatné 3 mm.“

Zvolen: „Napršal cca 1 mm, vrchná vrstva pôdy aj vplyvom vetra už obschla.“

Nitra: „V záhradách, v rôznych častiach katastra, skoré krásne zakvitnuté marhule vybavila asi monília a čo prežilo dokončili dva ranné mrazíky, plané broskyne ešte kvitnú uvidíme ako odkvitnú.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

11. marec 2024 / 11. týždeň

previous next close