Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 11.6. do nedele 17.6. ráno)
 
DEFICIT pôdnej vlahy v celom pôdnom profile je najvyšší v okolí Žiliny, strednom Považí, časti východného Slovenska a v oblasti Štiavnických vrchov, kde dosahuje hodnoty od -40 mm do -60 mm. V ostatných častiach Slovenska je deficit nižší. Nadbytok vlahy sa najviac prejavuje na juhu Podunajskej nížiny, východnej časti Podtatranskej kotliny, v Hornádskej kotline a v povodí Bodvy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality