Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.12. do nedele 8.12. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je do -20 mm na severozápade, juhozápade, ale aj na juhovýchode Slovenska. Spolu je to viac ako 12 % územia Slovenska. Deficit do -40 mm je len v oblasti Pezinka. V povrchovej vrstve je deficit najviac -20 mm na severozápade. Nadbytok vlahy je stále najvyšší na juhu stredného Slovenska, v okolí Prešova a Košíc, a to najviac +60 mm.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 11. 1. 2021

    Sucho na Slovensku v roku 2020

    V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Viac sa dočítate na stránke SHMÚ.

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.