Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.4. do nedele 12.4. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je na väčšine Slovenska v intervale -5 až -40 mm. Ojedinele je deficit do -60 mm, a to najmä v oblasti Záhoria, Oravy, na Kysuciach a Spiši a v Slovenskom Rudohorí. V povrchovej vrstve je horšia situácia ako vo vrstve 40-100 cm. V hlbšej vrstve je deficit do -20 mm, prípadne sú ešte normálne podmienky, ale i tu sa situácia viditeľne zhoršila za posledných pár týždňov.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 4. 10. 2022

    3. ročník - stretnutie reportérov

    3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.