Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 5.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 28.6. do nedele 5.7. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je lokálne najviac -40 mm (okolie Brezna a Bánoviec). Deficit do -20 mm je hlavne na Podunajskej nížine, Ponitrí, Pohroní a Šariši. V povrchovej vrstve sú prevažne normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy do +20 mm. V hlbšej vrstve je deficit do -20 mm až na takmer 1/3 územia. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na juhovýchode.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

  • 30. 10. 2019

    2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

     Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ