Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 27.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 20.12. do nedele 27.12. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je najviac -20 mm ojedinele najmä v Žilinskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Na polovici územia sú normálne podmienky. Najvyšší nadbytok vlahy je na severovýchode a tiež juhozápade Slovenska, a to lokálne najviac +60 mm. V povrchovej vrstve je deficit vlahy do -20 mm stále na približne ¼ územia. Normálne podmienky sú v tejto vrstve pôdy na 2/3 územia. V hlbšej vrstve prevládajú normálne podmienky, resp. je ojedinele nadbytok vlahy najviac +40 mm.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 1. 2022

    Sucho v roku 2021

    Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

  • 20. 10. 2021

    Ocenenie lesníkov 2021

     Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.