Deficit pôdnej vlahy [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchýlka od obvyklej zásoby vody v pôde v danom období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.2. do nedele 20.2. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy je v okolí Bratislavy, Pezinka a Senca v intervale -60 až -80 mm. Deficit vlahy do -60 mm je okrem južnej časti Podunajskej nížiny, aj lokálne na Honte, Above a Zemplíne. Normálne podmienky sú na polovici územia. Nadbytok vlahy je najvyšší do +40 mm lokálne na Dolnom Liptove, v okolí Kežmarku a Bardejova.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality