Expertní posouzení dopadů sucha

Expertní posouzení dopadů sucha

Zveme Vás do týmu expertních hodnotitelů, kteří v rámci projektu Intersucho monitorují průběh a dopady sucha aktuálně a operativně v celé České republice. Přidejte se k více než stovce již aktivních zpravodajů, kteří v týdenním kroku přináší informace o tom, jak hodnotí výskyt sucha a jeho dopady na plodiny.

Děkujeme za Vaší spolupráci.

Jak se do monitorování zapojit krok za krokem

Dotazníková šetření jsou prováděna díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).


Jsem zde poprvé
1. Jaká je půdní vlhkost ve vrstvě od povrchu do 20 cm?

2. Jak hodnotíte poslední 3 měsíce z pohledu vodní bilance?

dry
wet

3. Jak hodnotíte uplynulý týden, oproti předcházejícímu týdnu, z pohledu vodní bilance?

dry
wet

4. Odpovídá náš odhad intenzity sucha z této mapy realitě ve Vašem katastrálním území?

up
down

Tuto otázku nelze momentálně zodpovědět, protože aktuální mapy popisující stav sucha k poslední neděli jsou právě připravovány či nahrávány. Dotazník můžete vyplnit a odeslat i bez zodpovězení této otázky, a nebo se, prosím, k dotazníku vraťte v pondělí odpoledne, kdy budou nahrány aktuální mapy.


Pro pokračování dotazníku a jeho odeslání zvolte "Oblast hospodaření" ve formuláři v úvodu.


5. Odhadněte dopady sucha na ozimé obilniny, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

6. Odhadněte dopady sucha na ozimou řepku, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

7. Odhadněte dopady sucha na jarní obilniny, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

8. Odhadněte dopady sucha na cukrovou řepu, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

9. Odhadněte dopady sucha na brambory, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

10. Odhadněte dopady sucha na porosty kukuřice, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

11. Odhadněte dopady sucha na trvalé travní porosty, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

12. Jak se shoduje předpověď výnosu jarního ječmene na území okresu s reálnou situací?

13. Jak se shoduje předpověď výnosu pšenice ozimé na území okresu s reálnou situací?

14. Jak se shoduje předpověď výnosu řepky olejné na území okresu s reálnou situací?

5. Odhadněte dopady sucha na produkci jádrovin (jabloně, hrušně), sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

6. Odhadněte dopady sucha na produkci meruněk a/nebo broskví, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

7. Odhadněte dopady sucha na produkci třešní a/nebo višní, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

8. Odhadněte dopady sucha na produkci slív, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

9. Odhadněte dopady sucha na produkci moštových vín, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

10. Odhadněte dopady sucha na produkci chmele, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

5. Jsou patrné dopady sucha na kondici zapojených porostů (40 let a starší) na vodou dobře zásobených stanovištích? (hlubší půdy, půdy s nízkou hladinou podzemní vody atp.)

6. Jsou patrné dopady sucha na kondici zapojených porostů (40 let a straší) na vodou špatně zásobených stanovištích? (mělké půdy, půdy extrémně písčité atp.)

7. Jsou patrné dopady sucha na nově zakládané plochy (plochy osázené v tomto roce) na vodou dobře zásobených stanovištích (viz. C1)?

8. Jsou patrné dopady sucha na nově zakládané plochy (plochy osázené v tomto roce) na vodou špatně zásobených stanovištích (viz. C2)?

9. Jsou patrné dopady sucha na plochy založené v minulém a předminulém roce na vodou dobře zásobených stanovištích (viz. C1)?

10. Jsou patrné dopady sucha na plochy založené v minulém a předminulém roce na vodou špatně zásobených stanovištích (viz. C2)?