Expertní posouzení dopadu sucha

Expertní posouzení dopadu sucha

Počátkem každého týdne jsou aktualizovány celostátní a také regionální mapy popisující zásobu vody v půdě, intenzitu sucha a kondici vegetace v rámci České republiky. Vaše odpovědi přispějí k vytvoření mapy o aktuálních vodní bilanci a dopadech sucha na produkci.

Děkujeme za Vaší spolupráci.

Jak vyplnit dotazník

Jsem zde poprvé
1. Jaká je půdní vlhkost ve vrstvě od povrchu do 20 cm?

2. Jak hodnotíte poslední 3 měsíce z pohledu vodní bilance?

dry
wet

3. Jak hodnotíte uplynulý týden, oproti předcházejícímu týdnu, z pohledu vodní bilance?

dry
wet

4. Odpovídá náš odhad intenzity sucha z této mapy realitě ve Vašem katastrálním území?

up
down

Tuto otázku nelze momentálně zodpovědět, protože aktuální mapy popisující stav sucha k poslední neděli jsou právě připravovány či nahrávány. Dotazník můžete vyplnit a odeslat i bez zodpovězení této otázky, a nebo se, prosím, k dotazníku vraťte v pondělí odpoledne, kdy budou nahrány aktuální mapy.


Pro pokračování dotazníku a jeho odeslání zvolte "Oblast hospodaření" ve formuláři v úvodu.


5. Odhadněte dopady sucha na ozimé obilniny, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

6. Odhadněte dopady sucha na ozimou řepku, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

7. Odhadněte dopady sucha na jarní obilniny, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

8. Odhadněte dopady sucha na cukrovou řepu, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

9. Odhadněte dopady sucha na brambory, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

10. Odhadněte dopady sucha na porosty kukuřice, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

11. Odhadněte dopady sucha na trvalé travní porosty, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

12. Jak se shoduje předpověď výnosu jarního ječmene na území okresu s reálnou situací?

13. Jak se shoduje předpověď výnosu pšenice ozimé na území okresu s reálnou situací?

14. Jak se shoduje předpověď výnosu řepky olejné na území okresu s reálnou situací?

5. Odhadněte dopady sucha na produkci jádrovin (jabloně, hrušně), sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

6. Odhadněte dopady sucha na produkci meruněk a/nebo broskví, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

7. Odhadněte dopady sucha na produkci třešní a/nebo višní, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

8. Odhadněte dopady sucha na produkci slív, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

9. Odhadněte dopady sucha na produkci moštových vín, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

10. Odhadněte dopady sucha na produkci chmele, sklizeň 2017

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

5. Jsou patrné dopady sucha na kondici zapojených porostů (40 let a starší) na vodou dobře zásobených stanovištích? (hlubší půdy, půdy s nízkou hladinou podzemní vody atp.)

6. Jsou patrné dopady sucha na kondici zapojených porostů (40 let a straší) na vodou špatně zásobených stanovištích? (mělké půdy, půdy extrémně písčité atp.)

7. Jsou patrné dopady sucha na nově zakládané plochy (plochy osázené v tomto roce) na vodou dobře zásobených stanovištích (viz. C1)?

8. Jsou patrné dopady sucha na nově zakládané plochy (plochy osázené v tomto roce) na vodou špatně zásobených stanovištích (viz. C2)?

9. Jsou patrné dopady sucha na plochy založené v minulém a předminulém roce na vodou dobře zásobených stanovištích (viz. C1)?

10. Jsou patrné dopady sucha na plochy založené v minulém a předminulém roce na vodou špatně zásobených stanovištích (viz. C2)?