Expertní posouzení dopadu sucha

Expertní posouzení dopadu sucha

Zveme Vás do týmu expertních hodnotitelů, kteří v rámci projektu Intersucho monitorují průběh a dopady sucha aktuálně a operativně v celé České republice. Přidejte se k více než stovce již aktivních zpravodajů, kteří v týdenním kroku přináší informace o tom, jak hodnotí výskyt sucha a jeho dopady na plodiny.

Děkujeme za Vaší spolupráci.

Jak vyplnit dotazník

Dotazníková šetření jsou prováděna díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).


Jsem zde poprvé
1. Jaká je půdní vlhkost ve vrstvě od povrchu do 20 cm?

Jedná se o hodnocení situace z rána uplynulé soboty až pondělí odpovídající charakteristické (převládající) půdě a podmínkám zvoleného katastrálního území.

2. Jak hodnotíte poslední 3 měsíce z pohledu vodní bilance?

dry
wet

3. Jak hodnotíte uplynulý týden, oproti předcházejícímu týdnu, z pohledu vodní bilance?

dry
wet

4. Odpovídá náš odhad intenzity sucha z této mapy realitě ve Vašem katastrálním území?

up
down
Využijte prosím detailní mapy jednotlivých okresů, které naleznete zde: http://www.intersucho.cz/cz/sucho-v-okresech/. Při kliknutí na příslušný okres se zobrazí detailní mapa relativního nasycení půdního profilu a intenzity sucha včetně části ploch sousedních okresů. Přihlédněte k faktu, že mapy vždy zachycují stav v uplynulou neděli v 7:00 a nemohou zachytit změny nastalé po tomto termínu.

Pro pokračování dotazníku a jeho odeslání zvolte "Oblast hospodaření" ve formuláři v úvodu.


5. Odhadněte dopady sucha na ozimou pšenici, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

6. Odhadněte dopady sucha na ozimý ječmen, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

7. Odhadněte dopady sucha na žito ozimé, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

8. Odhadněte dopady sucha na jarní ječmen, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

9. Odhadněte dopady sucha na oves, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

10. Odhadněte dopady sucha na ozimou řepku, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu rostlin, jejich větvení atp.). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

11. Odhadněte dopady sucha na slunečnici, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu rostlin, jejich větvení atp.). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

12. Odhadněte dopady sucha na mák setý, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu rostlin, jejich větvení atp.). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

13. Odhadněte dopady sucha na chmel, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. vývoje a dynamiky růstu rostlin a jejich vitality atp.). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

14. Odhadněte dopady sucha na cukrovou řepu, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu rostlin, jejich vitality). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

15. Odhadněte dopady sucha na brambory, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu rostlin, jejich vitality či počtu a velikosti hlíz). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

16. Odhadněte dopady sucha na porosty kukuřice, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu rostlin, stavu listů, velikosti palic atp.). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

17. Odhadněte dopady sucha na porosty kukuřice na siláž, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu rostlin, stavu listů, velikosti palic atp.). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

18. Odhadněte dopady sucha na vojtěšku, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. hustota, počet a vitalita rostlin a počet sečí). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

19. Odhadněte dopady sucha na jeteloviny (kromě vojtěšky), sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. hustota, počet a vitalita rostlin a počet sečí). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

20. Odhadněte dopady sucha na trvalé travní porosty, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. vitalita a hustota porostu, jeho druhové složení i počet sečí atp.). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

5. Odhadněte dopady sucha na produkci jádrovin (jabloně, hrušně), sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

6. Odhadněte dopady sucha na produkci meruněk a/nebo broskví, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

7. Odhadněte dopady sucha na produkci třešní a/nebo višní, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

8. Odhadněte dopady sucha na produkci slív, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

9. Odhadněte dopady sucha na produkci moštových vín, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

10. Odhadněte dopady sucha na produkci chmele, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

5. Jaká je aktuální situace se zásobou vody v lesních porostech? (obvyklá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada B, H, I, K, S

6. Dopady sucha na novou výsadbu - kulturu* a mlazinu (obvyklá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada B, H, I, K, S.
* Kultura od 3. roku po výsadbě.

9. Dopady sucha na novou výsadbu - kulturu* a mlazinu (vysychavá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada C, J, X, Y, Z, popřípadě A, F, M, N, W.
* Kultura od 3. roku po výsadbě.

12. Dopady sucha na nárost a mlazinu z přirozené obnovy (obvyklá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada B, H, I, K, S

15. Dopady sucha na nárost a mlazinu z přirozené obnovy (vysychavá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada C, J, X, Y, Z, popřípadě A, F, M, N, W