The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought
Expressed by drought stage for the depth soil 0-40cm and 0-100cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.10. do nedele 8.10. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

V povrchovej vrstve, a aj v celom profile, je celé územie Slovenska stále bez rizika sucha. Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve je už len na Záhorí na úrovni mierneho sucha. Začínajúce sucho je okrem juhozápadu len lokálne na východe. Výrazné sucho už nie je aktuálne, tak ako tomu bolo v minulom týždni.

Viac informácií