Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 05. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20. 05. 2018 do neděle 27. 05. 2018 ráno)

 

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo zvláště ve svrchní vrstvě a zvláště na západě a jihozápadě území.

Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 2/5 území zatímco relativně dobře nasycen je profil na 1/3 území.

Situace v celém profilu (0-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 2/5 území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 6% území.

Více informací