Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 07. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10. 07. 2022 do neděle 17. 07. 2022 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem velmi intenzivně snížilo na většině území
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): K výraznému zhoršení došlo na celém území, nejhorší stav je sledován na jižní Moravě, v západních a severozápadních Čechách, kde hodnoty jsou okolo 10-30 %. Lepší stav je sledován v Krkonoších, jižních Čechách a Beskydech, zde je sledován stv okolo 40–70 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Velice nízké hodnoty najdeme opět v severozápadních a západních Čechách, v Polabí a na jižní Moravě.