Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 11. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 11. 2022 do neděle 13. 11. 2022 ráno)

 

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo ve východní části republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje vysoké relativní nasycení. Nižší stav je sledován na Moravě (30–80 %).
Situace v celém profilu (0–100 cm): Nízké hodnoty zůstávají nadále v severozápadních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Moravě.