Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 11. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 11. 2023 do neděle 19. 11. 2023 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem nijak zásadně nezměnilo a stav zůstává v podstatě na stejné úrovni.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na území České republiky je relativní nasycení na většině území v hodnotách nad 90 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Nížší hodnoty zůstávají nadále v povodí hlavních toků České tabule a v oblasti jihozápadně od Brna, situace je lepší v horských pohraničních oblastech, podrobněji na mapě.

 

 

5. November 2023 / 44. week

previous next stáhnout close