Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 31. 03. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 24. 03. 2024 do neděle 31. 03. 2024 ráno)
 

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazněji snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na území České republiky je relativní nasycení na většině území v hodnotách nad 50 %. Nižší nasycení je sledováno v okolí Prahy a v Vltavy, dále na jihu Moravy.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Se mírně snížila na většině území České republiky, nižší hodnoty jsou sledovány místy na jižní Moravě, v Polabí či v jižních Čechách.