Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 05. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 05. 2024 do neděle 19. 05. 2024 ráno)

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s předchozím týdnu mírně zlepšilo na místech, kde byly zaznamenány srážky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na území České republiky je relativní nasycení na většině území v hodnotách pod 40 %. Nižší nasycení je sledováno v horním Povltaví, Polabí, dále na jihu Moravy. Lepší situace je nyní na západě Čech a na Vysočině.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Se mírně zvýšila především v Čechách, nižší hodnoty jsou sledovány na jižní Moravě, v Polabí či v jižních Čechách.