Dopady na lesy


  • bez dopadů
  • počínající projevy sucha
  • pokročilé projevy sucha
  • selhání výsadby s výrazným podílem sucha
  • chybí hlášení
  • bez dopadů
  • zaznamenané projevy sucha
  • listnaté
  • jehličnaté

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 28. 06. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21. 06. 2020 do neděle 28. 06. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 06. V klatovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, okres Jihlava hlásí pokročilé projevy sucha. V dalších čtyřech hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.