Dopady na lesy


  • bez dopadů
  • počínající projevy sucha
  • pokročilé projevy sucha
  • selhání výsadby s výrazným podílem sucha
  • chybí hlášení
  • bez dopadů
  • zaznamenané projevy sucha
  • listnaté
  • jehličnaté

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 03. 01. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 27. 12. 2020 do neděle 03. 01. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03.01. Ve všech 8 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.