Dopady na lesy


  • bez dopadů
  • počínající projevy sucha
  • pokročilé projevy sucha
  • selhání výsadby s výrazným podílem sucha
  • chybí hlášení
  • bez dopadů
  • zaznamenané projevy sucha
  • listnaté
  • jehličnaté

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16. 05. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 09. 05. 2021 do neděle 16. 05. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16. 05. V jedenácti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze v jindřichohradeckém okrese jsou sledovány počínající projevy sucha na dřeviny.

29. April 2021 / 17. week

previous next stáhnout close