Dopady na lesy


  • bez dopadů
  • počínající projevy sucha
  • pokročilé projevy sucha
  • selhání výsadby s výrazným podílem sucha
  • chybí hlášení
  • bez dopadů
  • zaznamenané projevy sucha
  • listnaté
  • jehličnaté

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 12. 03. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 05. 03. 2023 do neděle 12. 03. 2023 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 12. 03. Hlášena je situace v sedmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V hlášených okresech nejsou zaznamenány projevy sucha.