Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 24. 06. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 17. 06. 2018 do neděle 24. 06. 2018).

 

Tato mapa zachycuje situaci v období 24. 6. - 29. 6.. Zprávy 193 zpravodajů z 64 okresů (viz mapa níže) ukazuje horšící se situaci se zásobou půdní vláhy a potvrzující zhoršování kondice vegetace i rostoucí obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je hlášena cca 2/3 zpravodajů z nichž cca 40% považuje průběh posledních 3 měsíců z pohledu vodní bilance za výrazně anomální. Akutně jsou ohroženy jařin, ale i řepky, okopaniny a kukuřice a jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů i lesních porostů byť s ohledem na relativně nižší počet zpravodajů nejde o hlášení reprezentativní. Poprvé se objevují zprávy o extrémním poškození porostů a to ve 4 okresech a v dalších 16 odhadují někteří zpravodajové škody jako těžké. Celkem 40 odhaduje, že sucho může způsobit propad výnosu o 10-30 %. Ve 4 okresech je hlášeno sucho s rizikem pro produkci do 10%. Zaznamenali jsme tak nejvýraznější zhoršení prognózy výnosů podle stavu tak, jak jej vnímají agronomové.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BEROUN: 'cca 3 mm KÚ Bykoš'
BRNO VENKOV: 'dopady sucha na travní porosty ke druhé sklizni, tj. sklizeň kolem 20.6.'
BRNO VENKOV: 'jediné srážky za období 17-24. 06. 2018, 21.06.2018 1,6 mm '
BRUNTÁL: 'Dobrý den, Vaše mapa opravdu neodpovídá místu, odkud posílám pravidelně informace. V dubnu spadlo 5mm srážek, v květnu 27mm srážek, a v červnu k dnešnímu dni 40mm srážek, tedy za cca 3 měsíce to je 72 mm srážek. Denní srážky jsou převážně po 1-2mm, což při vysokých teplotách je opravdu zanedbatelné.'
BRUNTÁL: 'srážky v posledním období spadlo 4.8mm'
BŘECLAV: 'Pokračující vysoké teploty beze srážek. Ani ochlazení v posledním týdnu nepřineslo zlepšení, ale alespoň jistou úlevu pro stres rostlin. Předpovědi srážek se v zásadě nenaplnili. Jednou spadly 2 mm vody a dnes spadlo 5 mm. Půdní profil je však tak silně vyschlý, že se již voda nedokáže efektivně vsakovat a tyto deště spadly v tak krátkém sledu, že většina odtekla z povrchu pryč. '
BŘECLAV: 'Situace v nedostatku půdní vláhy v povrchové vrstvě i v hloubce 20 a více cm se neustále prohlubuje. Vlivem vysokých teplot během května a června je vegetace o 3 týdny v předstihu. Začíná se sklízet meruňky odrůd velkopavlovická a byla zahájena sklizeň ozimého ječmene. Kukuřice trpí nedostatkem vláhy. '
DĚČÍN: 'Tento týden celkově bez zásadních změn. Studená fronta přešla úplně beze srážek, projevila se pouze zvětšenou oblačností a silným větrem. Jediné srážky byly v sobotu a v neděli pouze ve slabých přeháňkách nebo občasném mrholení, celkový úhrn je zanedbatelný.'
DĚČÍN: 'Situace se po deštích dostala do normálu'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Jablka i slívy opadávají ještě nezralé, ale je pěkná úroda rybízu i angreštu.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V minulém týdnu přecházelo přes nás mnoho bouřek a dešťů. Ovšem nejvydatnější byla ve čtvrtek 15 mm - jinak průměrně 3 - 5 mm. Začala dobře růst buřeň v lese, takže povrchová voda je v normě. Na prameništích se opět objevuje mokrá půda. V potocích, které byly suché zaznamenán výskyt "čůrku" vody v korytě! Kéž by tak bylo celé léto. Rostou houby. Kůrovec má druhé rojení za sebou a to je konec června!!!'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Stále sucho'
HODONÍN: 'Množství srážek 5,27 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'půdní vlhkost hodnotím stupněm 2, ale je to lepší 2 nebo špatná 3, srážky za minulý týden - 10 mm, od začátku měsíce - 54 mm, průběžný výnos ozimého ječmene na 50 ha je 6,1 t/ha, sklizeň ozimého ječmene probíhá v celé jižní části okresu'
CHOMUTOV: 'Dobrý den, jestli jsem odeslala dotazník 2x, omlouvám se. Nejsem si úplně jistá prvním odesláním. Přeji Vám pěkné dny Daniela Stašková'
CHRUDIM: '25 týden jsme měli srážky 15 mm a průměrnou teplotu 18C. Jarní pšenice máme řídké.'
CHRUDIM: 'srážky 9,6 mm'
JIČÍN: 'Srážky v této lokalitě kolem 12 mm. Předpoklad sklizně o 10 - 12 dnů dříve oproti předchozím rokům'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 11,5 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'posledních 14 dní beze srážek, stav odpovídá dotazníku, vrchní vrstva ještě vlhkost obsahuje, hlouběji chybí. Slabý'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za minulý týden srážky pouze ve středu 3 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za uplynulý týden k neděli 24. 6. spadl 1 mm srážek.'
KARLOVY VARY: 'V týdnu 18. - 24. 6. byl souhrn srážek 2mm. Výnos první seče travin je -30% až -50% dle lokality, průměr -35%. Na orné půdě výnos obilné GPS -30%. V ohrožení jsou jařiny a luskoobilné směsky, kde je ještě částečná šance na zotavení plodin.'
KROMĚŘÍŽ: 's PŘECHODEM VÝRAZNÉ STUEDNÉ FRONTY VE ČTVRTEK SPADLO 10MM'
LIBEREC: '17. 6. -23. 6. - 12,6mm'
LITOMĚŘICE: 'minulý týden srážky minimální, ale vzhledem k větší oblačnosti a nízkým teplotám se sucho tolik neprohlubuje,'
LOUNY: '4mm ve 4. dnech po 1 mm ale silný vítr '
LOUNY: 'Srážky 0,5 mm'
LOUNY: 'Srážky 2 mm'
LOUNY: 'Srážky 2 mm'
LOUNY: 'v patek 2mm jinak nic'
MLADÁ BOLESLAV: '1,6 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky od 18. 6. do 24. 6. 5 mm'
MOST: 'srážky 0,7 mm'
NOVÝ JIČÍN: '2 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky 5 + 6 mm'
NYMBURK: 'počasí beze srážek s vysokými teplotami a větrem, s výjimkou poslední dnů v týdnu'
OLOMOUC: '18. 6. 18 - 3,0 mm, 21. 6. 18 - 5,0 mm'
OLOMOUC: 'srážky v uplynulém týdnu 12 mm'
OLOMOUC: 'Týden beze srážek'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období spadlo 7,4 mm srážek. Chtělo to tak ještě o 20 mm víc'
OPAVA: 'Od pátku do neděle 30mm normálního deště.'
OPAVA: 'Přes víkend spadly nějaké srážky, do 10 mm. Ochladilo se, což je dobré,. Nevím, zda to bude dobré k zlepšení hmotnosti, čí nikoli. Zdraví Stuchlík'
OPAVA: 'za uplynulý týden 19,2mm, postupně se doplňuje zásoba v půdě'
OPAVA: 'Za víkend spadlo asi 10 mm srážek, což poněkud zlepšilo vláhovou situaci. 21. 6. jsme začali sklízet první pokusy s řepkou (vlhkost 10,5%), tak brzkou sklizeň jsem za celou svou kariéru nezažil. Výnosový propad je asi 20% ve srovnání s průměrně dosahovanými výnosy. '
PARDUBICE: 'kritické sucho, červen pouze 12 mm srážek.'
PÍSEK: '24. 6. 2018 - 1,3mm'
PÍSEK: 'Během týdne pouze 5+3 mm srážek. Příjemné citelné ochlazení. '
PÍSEK: 'Za posledních 7 dní napršelo 3mm srážek což je vzhledem k déle trvajícímu suchu doopravdy málo'
PLZEŇ JIH: '21 mm'
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 18.6. - 24. 6. 2018 jsme na lokalitě Lužany (PJ) naměřili 7,4 mm srážek. 20. 6. byla na Šlechtitelské stanici v Lužanech zahájena sklizeň pokusů s ozimým ječmenem - oproti průměrnému roku cca o 2 týdny dříve. Dle kontrolních vážení je výnosová úroveň v pokusech ozimých 6-řadých ječmenů nadprůměrná, oproti roku 2017 však nižší.'
PLZEŇ SEVER: 'Sucho v červnu se postupně prohlubuje. Měsíc celkově bude pravděpodobně srážkově deficitní. Ozimy postupně dozrávají a zasýchají, zatím bez významnějších negativních dopadů. U ozimých ječmenů už probíhá sklizeň. Citelnější dopady bude mít červnové sucho na jařiny (citelné podesychání). Suma srážek za období od 17. do 23. 6. 2018 pro lokalitu Krukanice: 1,4 mm.'
PLZEŇ SEVER: 'za uplynulý týden 0mm'
PRAHA VÝCHOD: 'Srážky Vidovice 8mm'
PRAHA ZÁPAD: '2 mm'
PRAHA ZÁPAD: 'v minulém týdnu pršelo, podle mého měření asi 4,5 mm srážek, což je vzhledem k trvalému suchu jako nic, ach jo!!!'
PRACHATICE: 'Minulý týden došlo k citelnému ochlazení, teploty v noci okolo 8°C, během dne mezi 12°C až 17°C.V pátek 22. 6. 2018 napršelo 5 mm, v neděli 24.6.2018 7 mm. Ke konci týdne a počátkem dalšího týdne (26. týden) se postupně otepluje, v noci teploty mezi 8°C až 10°C, ve dne 18°C až 21°C. Půda jeví známky vlhkosti na povrchu i ve vrstvě do 20 cm, při zmáčknutí v ruce částečně drží tvar, na omak vlhčí.'
PŘEROV: '3 mm srážek v noci z 21. na 22. 6. 2018, v půdě se to neprojevilo ani na jejím povrchu'
PŘEROV: 'Od 1. 1. 2018 do 20. 6. 2018 v souhrnu pouze 119 mm srazek.1. 4. -14. 5. pouze 4.2 mm srážek v kombinaci s vysokými teplotami - podmínky vedoucí k epizodě sucha. Řada srážek v řádech milimetrů, čili velký podíl zachycen v rámci intercepce.'
PŘEROV: 'Srážky v naší oblasti byly jen lokálního charakteru, bez nějaké výrazné změny situace.. Před chvílí jsem po okolí na několika katastrech kopal půdní sondy do 40 cm - žádná výraznější půdní vlhkost.'
PŘÍBRAM: '23. 6. – 3 mm'
PŘÍBRAM: '3 mm srážek'
PŘÍBRAM: '4mm'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo pouze 1,5 mm srážek. Díky tomu se po mírném zlepšení vláhy z předchozího týdne opět vrací do stavu, kdy rostliny zvláště v odpoledních hodinách strádají suchem. Potok i spodní voda jsou stále na nízké úrovni. Uvidíme při sklizni ,jak se s tím rostliny vypořádají. '
PŘÍBRAM: 'Týdenní úhrn srážek , měřeno v areálu ZS Sedlčany, byl 7,5 mm. '
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jen 5 mm srážek, až do pátku vysoké teploty. Stav porostů obilí a řepky beze změn, v Oblasti Sedlčan již první sklizně ječmene ozimého. Přes stále vysoké teploty se i při současném nedostatku srážek viditelně zlepšují porosty kukuřice a travní porosty na loukách. Zlepšení je již trochu patrné na porostech brambor, ale jde zatím jen o nať - nevíme co bude dole.'
RAKOVNÍK: '0 mm'
RAKOVNÍK: 'srážky 1 mm'
ROKYCANY: 'K datu poslední neděle, tedy 24. 6. napršelo 6 mm srážek. '
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 16,4°C, 1 mm srážek'
ROKYCANY: '25 mm srážky'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Od 17. 06. - 24. 06. 2018 spadlo 11 mm.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Uplynulý týden přinesl změnu počasí s přechodem bouřky ve čtvrtek (21. 6.), kdy spadlo 17 mm. Byl to spíše déšť, takže voda stačila zasakovat a alespoň částečně se vliv sucha na plodiny zastavil. Od 22. 6. přicházejí přeháňky s max. 1 mm za hodinu a s denními úhrny 2-4 mm. Tyto srážky však nemají téměř žádný vliv, jsou mírné a déšť je hned vystřídán sluncem. Došlo k ochlazení, zejména kukuřice příliš neroste. Potoky suché, spodní voda ubývá, Situace na okrese Rychnov však celkově není tak hrozná. Nejhorší situace je v podhůří na mělkých skeletovitých půdách, kdy bylo málo srážek a půda a kameny v ní se ohřívají a ještě půdu vysušují. Pokud jde o plodiny: 1. obiloviny-ozimý ječmen začíná sklizeň, ozimá pšenice rychle dozrává (vypadá to na sklizeň kolem 5.7.). Vegetace je napřed o 15-20 dnů. Porosty jsou řídké bez odnoží. 2. cukrovka-tam kde nezapršelo, jsou porosty řídké a nevyrovnané, 3. brambory zatím jakž takž, 4. TTP a louky- druhé seče jsou nulové, trávy uschly, na loukách rostou jen plevele, 5. kukuřice- ve čtvrtek to již bylo kritické, kukuřice měla stočené listy a jíž začínala mít tu světle zelenou barvu seny, po srážkách se situace zlepšila. Hrozí však, že kukuřice již začne kvést (v naší oblasti se normálně laty objevují kolem 20. -25. 7.) a více neporoste. Samozřejmě v případě sucha i špatně odkvete.'
SEMILY: 'Začátkem týdne nepršelo, ale v pátek spadlo 20 mm. Do nedělního rána pak dalších 10 mm. Ve zdejší lokalitě je vody pořád dost, mám již zásobu cca 4 kubíky. Je to tak každý rok. 2 kubíky používám k zalévání, když neprší a průběžně je doplňuji, když prší. Další 2 kubíky na podzim vypustím, aniž bych je použil. '
STRAKONICE: '15mm'
STRAKONICE: 'Množství srážek 9 mm'
STRAKONICE: 'srážky: 22. 6. 5,5 mm, 23. 6. 0,3 mm, 24. 6. 5 mm'
STRAKONICE: 'za týden spadlo dohromady 7 mm srážek ve dvou dávkách a to 5 a 2 mm, trávy v druhých sečí vyhnali jen vegetativní stéblo a jinak nic. '
SVITAVY: 'Souhrn srážek 6,5 mm.'
ŠUMPERK: 'množství srážek 7mm, zlepšení porostů jarních obilovin'
TÁBOR: 'listy kukuřice stočené, kukuřice setá na počátku května prakticky neroste, 0 srážek'
TÁBOR: 'Množství srážek za poslední týden 2mm. Porosty obilovin postupně zasychají a žloutnou, travní porosty na mnoha místech zaschlé, bez známek růstu.'
TÁBOR: 'Praskliny v půdní struktuře, velké zhoršení jařin, enormní vyprahnutí TTP, zasychání řepky a pšenice ozimé, za poslední týden 10 mm '
TÁBOR: 'Srážky za poslední týden 0 mm, dnes začala sklizeň ozimého ječmene - zrno drobné zaschlé kvalita, HTS podprůměrná výnos nelze zatím určit'
TÁBOR: 'v letošním jarním období duben = květen téměř bez srážek. V červnu pouze jedna větší srážka cca 40 mm.'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden spadly 2 mm srážek. Některé porosty pšenic jsou zmlazené.'
TRUTNOV: 'Množství srážek v týdnu do 24.6. - 8 mm/m2.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: čt 21/6 - 4,2 mm, ne 24/6 - 0,7 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'srážky: 22. 6. 8 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Za uplynulý týden cca 8-10mm, přesto v půdě stále nezatažené pukliny, vegetace a odpar vodu dokonale spotřebuje.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: '24. 6. spadlo 8 mm srážek. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 24. 6. 2018-7hod- 12mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden pouze 3 mm. Od začátku června 20 mm.'
VSETÍN: ' - množství srážek v období od 19. 6. do 26. 6. 2018 = 4mm'
VYŠKOV: '22mm'
VYŠKOV: 'v minulém týdnu srážky 3 mm'
ZNOJMO: 'Srážky 18 -24. 6. 2018: 22.6. - 1 mm'
ZNOJMO: 'srážky 2 mm'
ZNOJMO: 'srážky 2mm, teploty nad 25°C'
ZNOJMO: 'Srážky za minulý týden: 1 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '1 mm srážek'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '2,7 mm srážek, 17,6 mm výpar'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky za minulý týden pouze 1mm - měřeno do neděle'

10. June 2018 / 23. week

previous next close