Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 24. 11. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 17. 11. 2019 do neděle 24. 11. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24. 11. Zprávy 254 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce a sklizeň cukrovky, na mnoha místech je hlášeno, že nasycenost v horní vrstvě půdy je více než dobrá avšak hlouběji je pouze prach. Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 5 okresů hlásí extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí Čechy, Morava ï Slezsko. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

 

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BEROUN: '20 mm'
BLANSKO: 'Za minulý týden napadlo celkem 11 mm srážek.'
BRNO-MĚSTO: 'Déšt 7,5 mm'
BRNO-VENKOV: 'Pod porosty obilnin, řepky a TTP je půda tvarovatelná do hloubky 10-20 cm, v nižších vrstvách je stále tak suchá že ji nelze tvarovat. Na holé ploše je tvarovatelná do cca 50 cm, pod porosty meziplodin je půda stále nenasáklá, nelze ji vůbec tvarovat.'
BŘECLAV: 'Suma srážek 5,5 mm.'
BŘECLAV: 'Pokračuje období s dostatkem vláhy. Pro vegetaci na orné půdě i pro vinice a sady se jedná o velmi příhodné období. Ve spodních vrstvách je stále vody nedostatek.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za minulý týden 2.5 mm. Dělali jsme výkopové práce, od cca 60 cm je sucho, při nakládání zeminy z této vrstvy se práší, do 60 cm je půda vlhká, ale nízká soudržnost hroudy.'
DĚČÍN: 'Doplňování deficitu, půdy blátivé v místech pramenišť, přes den jemné mrholení celé dny.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu spadlo mezi 5 - 9 mm srážek, stav s půdní vláhou je zhruba stejný jako předešlý týden, díky nižším teplotám byl výpar minimální, ve spodní vrstvě půdy je nadále sucho, porosty ozimých obilovin a řepky ozimé bez problémů.'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 3,9 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '9 mm, provlhlý orniční horizont do 32 cm, pod ním suchá zem'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky v minulém týdnu - 5 mm , denní a noční teploty jsou vyrovnané v rozmezí 7 °C až 9 °C , na polích je ještě část cukrovky a čekanka.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 9,8 mm srážek. Od začátku roku 459 mm.'
CHRUDIM: 'Minulý týden byl v podstatě beze srážek. Stálé převládá počasí s vysokými teplotami, což přispívá k rychlému vysychání svrchní vrstvy půdy. Dá se říct, že na toto období je půda velmi dobře sjízdná i vhodná ke zpracování. I když plodiny nedostatkem vláhy netrpí, stále převládá spíše dojem, že půda je spíše suchá. Zásoba vody v krajině je mizivá, průtoky v potocích a řekách jsou spíše podprůměrné. I v naší oblasti se začíná objevovat problém s hraboši, samozřejmě dostatek srážek by velmi přispěl k jejich likvidaci.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Do neděle ráno spadlo 6 mm srážek'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo jednorázově 8 mm. Stav obilnin je optimální, řepky se dále dorovnávají. Časně vzešlé rostliny řepek začínají trpět nedostatkem dusíku.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu nadále pokračovaly mírné přeháňky a mrholení. Celkový úhrn činil 4 mm, ale vzhledem k tomu, že nedochází prakticky k odparům, provlhčuje se i hlubší vrstva ornice, tj. až do 40 cm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V minulém týdnu nám zde spadlo pouze v pondělí 8 mm srážek. Silný vítr a stále relativně vysoké teploty napomohly k vyschnutí svrchní vrstvy půdy a polní práce mohou bez problémů pokračovat'
OPAVA: 'Srážky v tomto týdnu nebyly, ale v důsledku nižších teplot již půda nevysychá.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo několik mm deště, příznaky sucha se neprojevují. '
OPAVA: 'Za uplynulý týden 2,4 mm, ranní mlhy, během dne teplo, silnější vítr, '
OPAVA: 'Srážky 21.11.2019 - 4 mm. Při orbě se půda rozpadá, vyorává se suchá půda'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 47. týdnu jsme na stanici naměřili 7,9 mm srážek (v první polovině týdne). V neděli 24.11. byla půda mírně vlhká, na povrchu oschlá. Srážkový deficit od počátku roku narůstá ke 100 mm srážek. Ozimy stále vegetují, půdní teploty v hloubce odnožovacího uzlu se pohybovaly mezi +5 a +8 °C.'
PLZEŇ-JIH: 'Od počátku srpna 2019 jsou srážky na běžné úrovni, proto se řepka vyvíjí zcela normálně, ostatní ozimy seté v září už zasáhl deficit srážek v době setí. Nasycenost půdy je do 25 cm normální pro toto období, ale v hlubších vrstvách je půda stále prašná. Doplnění půdní vláhy právě začíná, teď s koncem vegetace a snížením odparu se díky větší vzdušné vlhkosti a normálnímu množství srážek, ty aktuálně cca 5 až 10 mm za týden.'
PLZEŇ-SEVER: 'Od neděle 17.11.1019 07:00 hod. do neděle 24.11.2019 07:00 hod jsme zaznamenali úhrn srážek 6 mm. '
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky v minulém týdnu byly velmi slabé. Vlhkost v půdě se udržuje jen díky chladnému počasí bez slunečního svitu. Vegetace není vlivem sucha nijak ovlivněna. Množství srážek za období od 17. do 23. 11. 2019 na lokalitě 7,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Dobrý den, ve sledovaném období spadlo 8,9 mm srážek'
PRACHATICE: 'Průběh týdne chladný, ráno okolo 0 °C, během dne okolo 4 °C. Mlhavé sychravé počasí, v pondělí déšť 1 mm, ve čtvrtek déšť 7 mm. Půda je do 10 cm vlhká až mokrá na povrchu se lepí, bahnitá.'
PŘEROV: 'V současné době se neprojevuje nějaký výrazný vliv sucha. Zůstávají škody po hlodavcích.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 7,6 mm. Půda již neosychá díky nízkým teplotám a vysoké vlhkosti. Průtok v potoce se znatelně zvýšil, ale voda je stále potřeba.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Ve sledovaném období spadlo 14 mm srážek. Půdní profil je nasycený, avšak polní práce (orba) stále možné bez větších potíží.'
STRAKONICE: 'Průběh týdne chladný, ráno okolo 0 °C, během dne okolo 4 °C. Mlhavé sychravé počasí, v pondělí déšť 1 mm, ve čtvrtek déšť 7 mm. Půda je do 10 cm vlhká až mokrá na povrchu se lepí, bahnitá.'
STRAKONICE: 'Srážky: pondělí 18.11.2019 5 mm, čtvrtek 21.11.2019 5 mm při zaorávce meziplodin (svazenka, peluška) se vyorává stále ještě suchá půda.'
TÁBOR: 'Stále je v hlubších vrstvách půdy sucho, za pluhem se práší tj. profil půdy je vlhký do 15 cm pak je sucho.'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden naměřeny 3 mm srážek. Porosty ozimých obilovin jsou nerovnoměrně vzešlé a vlivem sucha před zimou méně odnožené.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Doplňování deficitu, půdy blátivé v místech pramenišť, přes den jemné mrholení celé dny'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za poslední sledované období bylo 4 mm srážek ale dosti nadprůměrné teploty pro toto období. Ve vrchních vrstvách do 20 cm je v půdě více vlhkosti než v minulém roce ale pod 20 cm je stále sucho. Zatím se spodní vody vůbec nedoplnily a průběh počasí spíše nahrává opět velkému půdnímu suchu ve spodních vrstvách. Maximální teplota byla 17.11. 14,4 °C a min v ranních hodinách 1,7 °C'
ZLÍN: 'Úhrn srážek za poslední období jen 5 mm. Vrstva půdy do 20 cm je vlhká, s rostoucí hloubkou vlhkost klesá a zatím nedošlo k doplnění hlubších vrstev půdy'
ZNOJMO: 'Za sledované období 5mm. Horní vrstva půdy ( cca10cm) je vlhká. Hlubší vrstvy tj. 20 a více cm je sucho.'
ZNOJMO: 'Za uplynulé období úhrn srážek činil 3 mm toto množství vody nijak nezměnilo vodní bilanci v půdě '
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 10,2 mm srážek.'
ZNOJMO: 'V hlubších profilech půdy (pod 40 cm) je velmi sucho.'
ZNOJMO: 'Srážky 7 mm, tudíž mírné zlepšení, i když je určitý odpar vlivem větrů.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'srážka 10,1 mm, 4,3 mm výpar z vodní plochy, první sněhová pokrývka ( 1,5 cm ) 13.11.2019 odpoledne.'