Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 03. 01. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 27. 12. 2020 do neděle 03. 01. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03. 01. Zprávy 222 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Kladenský okres hlásí těžké poškození výnosů tzn. mezi 30–40 %, 3 okresy hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Z 8 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (26 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 53% hlášení) až velmi vlhká (cca 28 % hlášení).
Na polích se v současné době setrvalý stav. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDEINFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ
(neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'V našich katastrech roční srážky od 658 do 678 mm. Leden, březen, listopad a prosinec- suché měsíce, květen, červen a srpen mokré. Srážky jsou za rok 2020 nadprůměrné, ale nerovnoměrné a hůře využitelné.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky 2,1 mm / týden, močály na pozemcích už nejsou tak nasyceny jako na podzim.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu opět pršelo jen minimálně, celkem mezi 2 - 3 mm.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'srážky do 1 mm, žádné projevy sucha nejsou pozorovány'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'srážky minulý týden 1,5 mm'
HODONÍN: 'Množství srážek 10,85 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 5 mm, nasycená pouze povrchová vrstva'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za poslední týden - 0 mm, srážky za prosinec 2020 - 18 mm, srážky za rok 2020 - 715 mm průměrné srážky za posledních 10 let (2010 až 2019) - 622 mm, z polí pokračuje odvoz cukrovky do cukrovaru'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Pole jsou namočená, nejde tam ani vjet.'
CHRUDIM: 'Za sledované období žádné srážky. Za prosinec 30 mm, za celý rok 2020, 924 mm srážek. '
CHRUDIM: 'V roce 2020 jsme měli průměrnou teplotu 10,7 °C a napršelo nám celkově 965 mm srážek.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 7,5 mm srážek, pozdě setá pšenice dále klíčí.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V uplynulém týdnu přelomu roku 2020 a 2021 pršelo až v samotném závěru, kdy do 7 h. rána napršelo 6 mm. Tyto srážky udržely vlhkost na předchozí úrovni.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky- celý prosinec 16,1 mm, leden 9,1 mm'
NÁCHOD: 'Srážky za prosinec 23 mm. Za čtvrté čtvrtletí pouze 10 1mm. Celkem za rok 2020 614mm.'
NOVÝ JIČÍN: '150 % to je hodnota minulého roku co napršelo ku 12 letému průměru srážek. 1 622m srážek spadlo. Poslední týden v roce spadlo 36 mm srážek. Na mnoha místech voda na povrchu půdy zůstala déle než 12 hodin. Ani větrné počasí povrch půdy nevysušilo. Bilance vody v půdě je plně nasycená, bilance srážek, je uvedena výše. Dopad sucha žádný. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 3 mm srážek. Trochu bilancování za rok 2020. Průměrná roční teplota byla 11,38 st.C což byl třetí nejteplejší rok za posledních 10 let (teplejší byly roky 2018 a 2019). Dlouhodobý průměr za 50 let je přitom jen 9,7 st.C. Celkový úhrn srážek za rok 2020 byl 687,9 mm což je druhý největší úhrn za posledních 10 let (deštivější byl jen rok 2013 s 720,6 mm). Dlouhodobý průměr za 50 let je přitom 581,0 mm.'
OLOMOUC: 'Srážky minulý týden 24 mm. Celkem za rok 2020 800 mm'
OPAVA: 'Menší srážky přišly, stav půdy to však prozatím neovlivnilo. '
OPAVA: 'Stále bez sněhu a mrazu.'
OPAVA: 'Během vánočních svátků napršelo asi 25 mm srážek (normál za prosinec je 29,2 mm). Půda je rozbahněná, na povrchu čvachtá a místy na polích začíná stát voda. Pšenice setá v polovině listopadu vzešla až o vánocích. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 14,5mm, mlhy, střídání nízkých a vyšších teplot, bez slunce, sychravo'
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek v 53 týdnu je 1 mm a průměrná teplota -0,2°C'
PELHŘIMOV: 'za 53. týden 2 mm srážek, za rok 2020 cca 782 mm'
PLZEŇ-JIH: 'Za poslední 2 týdny prakticky žádné srážky, počasí spíše sušší, teploty spíše nad nulou. Chtělo by to sníh.'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 6 mm'
PLZEŇ-JIH: 'V 53. týdnu (28/12/20-3/1/21) jsme zaznamenali 2 mm srážek ve 4 srážkových dnech, v úterý a v neděli ráno slabá sněhová pokrývka do 1 cm, v obou dnech sešla shodně z cest do 9 hod a z polí a luk do 12 hod (stav vlhkosti půdy v neděli nehodnocen). Prosinec byl srážkově podnormální (? 19,5 mm = 59,6% 60-letého normálu) a teplotně významně nadnormální (? 2,1°C = +2,3°C oproti normálu). V tříměsíčním úhrnu (X-XII) máme deficit -17,2 mm srážek. Rok 2020 byl v úhrnu ročních srážek významně vlhčí oproti 60-letému průměru (roční úhrn 691,1mm = +119,5 mm; = 120,9% normálu), počet srážkových dnů však byl za rok významně nižší (? 146 s.d. = -25 dnů oproti průměru) a zároveň byl rok 2020 teplejší (? 9,7°C = +1,4°C oproti normálu). Rozložení srážek bylo v roce 2020 velmi nerovnoměrné, nejmokřejší byl srpen (250,5% normálu; +108,5 mm), projevily se i významnější přísušky (březen a první dekáda dubna), nižší srážky v zimních měsících (jak v lednu, tak i v listopadu a prosinci) mohou způsobovat deficit vláhy v hlubších vrstvách půdního profilu a zhoršení úrovně podzemní vody.'
PLZEŇ-SEVER: 'Množství srážek od 27.12.2020 do 2.1.2021 na lokalitě Krukanice: 3,0 mm. Množství srážek v Krukanicích za rok 2020 celkem: 500,6 mm; dlouhodobý normál je 520 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Rok 2020 - 574 mm srážek což činní cca 123% ročního úhrnu. Půda většinou zmrzlá, jen povrchová vrstvička 0,5 a ž 1 cm rozmrzlá. Příroda je pořád mírně zmatená, některé keře jsou v rozpuku, resp. mrznuté pupeny. '
PRACHATICE: 'Půda je stále pod sněhem, celodenní mrazy, noc -5°C až -1°C, den -1°C až 0°C. V út cca 1cm sněhu, souvislá pokrývka sněhu okolo 8cm.'
PŘEROV: 'Deště v průběhu vánočních a novoročních svátků byly příliš intenzivní. Půda byla již před dšti nasycená vodou a tak po deštích prudce stékala z kopců. Na rovinách došlo k naprostému nasycení půdy a voda stála na povrchu - dojde k vyhnití plodin na některých plochách.'
PŘÍBRAM: 'V posledním týdnu roku 2020 napršelo 0,4 mm. Srážky za celý rok byly 646,7 mm, což je více než dlouhodobý průměr. Přesto se zásoba vody v půdě zhoršuje, neboť poslední dva měsíce téměř nepršelo. '
SEMILY: 'První polovinu týdne ráno sněhový poprašek, který do oběda roztál. V sobotu pak velmi vydatné srážky ( i v neděli).'
STRAKONICE: 'Půda je stále pod sněhem, celodenní mrazy, noc -5°C až -1°C, den -1°C až 0°C. V út cca 1cm sněhu, souvislá pokrývka sněhu okolo 8cm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Konkrétní celoroční monitoring srážek posílám následně emailem'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : po 28/12 - 28,3 mm út 29/12 - 28,5 mm st 30/12 - 5,8 mm ne 3/1 - 1,3 mm (do 7:00) Typické vánoční počasí , zataženo a déšť . Úhrn srážek prosinec 2019 50,5 mm prosinec 2020 89,7 mm Průměrná teplota prosinec 2019 2,2°C prosinec 2020 2,7°C Úhrn srážek za rok 2020 1040,5 mm Průměrná teplota 2020 9,2°C Do roku 2021 přeji hodně štěstí , zdraví a osobních i pracovních úspěchů .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 11 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 10 mm. Srážky v prosinci cca 40 mm (pro naši oblast cca 65 % normálu).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 31.12.2020-7.oohod.-27mm +5,2mm CELKEM 2020=986,6 mm do 3.1.2021-0mm'
VSETÍN: 'Velké množství vody spadlo v týdnu od 27.12 do 30.12.2020.Na loukách vznikla jezera vody.. '