Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16. 05. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 09. 05. 2021 do neděle 16. 05. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16. 05. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v dalších dvou dokonce nad 30 %, dále pět okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (67 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (15 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 46 % hlášení) až mírně vlhká (40 % hlášení).
Situace v České republice se v minulém týdnu změnila. Déšť na většině území dosytil půdu a na mnoha polích jsou hlášeny laguny vody vč. silného podmáčení. Půda je místy nesjízdná a bahnitá. V některých místech není možné provádět agronomické práce a dochází ke zpoždění se setím, ošetřováním či hnojením. Dochází i k odkládání první seče z důvodu nasycenosti. Vegetace má i nadále zpoždění cca 14 dní a současné chladnější počasí neumožňuje rychlejší vývoj vegetace. Je otázkou jak se na výnosech projeví střídání teplot a dešťové srážky z minulého týdne.
Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Dobrý den z Ouštic, v hodnoceném týdnu napršelo 19 mm. vody na metr čtvereční. Také tu bylo poměrně chladno a větrno'
BENEŠOV: 'Mezi 12. 5. a 18. 5. padlo 85 mm srážek.'
BRNO-VENKOV: 'Ve čtvrtek napršelo 49 mm, v pátek 3 mm a v sobotu 3 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Spadlo zde 24 mm srážek, tak se uvidí jak budou porosty na tak malé množství vláhy reagovat.'
BRNO-VENKOV: 'Spadlo 38 mm srážek, tak uvidíme jak se porosty které již strádaly zregenerují. Už se sucho projevovalo viditelně žloutnutím odnoží.'
BRNO-VENKOV: 'V uplynulém týdnu spadlo 40 mm srážek.Vše se okamžitě probudilo k životu.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky cca 50 mm jsou pozemky pod vodou. Z naší výměry je to cca 10% '
BRNO-VENKOV: 'srážky 54 mm většinou zahradnický'
BRUNTÁL: 'extrémní srážky cca s bleskovou záplavou...škody zatím jenom odhadujeme...mnohde ještě stojí jezera vody...největší postih je u cukrovek a máku....slunce a teplo v nedohlednu'
BŘECLAV: 'V minulém týdnu došlo k výrazné změně. Pozvolné srážky kolem 60 mm výrazně změnily situaci. Vláha je doplněna a vegetaci to určitě prospěje.'
ČESKÁ LÍPA: 'Srážky v našem okolí jsou zatím mírné, rozložené v čase, takže se voda stíhá vsakovat a nepůsobí škody. Jen na "jílovitějších" lokalitách a v níže položených místech zůstává voda stát a následně působí škody na porostu. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu spadlo 57 - 63 mm srážek. Vegetace se výrazně opožďuje, problémy jsou se setím kukuřice.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden naměřeno podle lokality v našem hospodářském katastru 50-70 mm srážek. Půda je bahnitá, v terénních depresích stojí voda, znemožňující jakékoliv kultivační zásahy. Meliorační kostra nestačí odvádět vodu a ta se místy vylévá z břehů a rozlévá se po loukách.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 32 mm , v měsíci květnu již 64 mm, cukrovka již druhý pár pravých listů BBCH 14, řepka ozimá v květu BBCH 64 - 65, ozimé pšenice již druhé kolínko BBCH 33 - 36, ozimý ječmen metá BBCH 51, jarní ječmen první odnož BBCH 21, kukuřice třetí pravý list BBCH 13, 10. a 11.5. denní teplota 29°C, nyní denní teploty kolem 16°C a noční kolem 10°C, od 13.5. každý den srážky ( 19 mm, 1 mm, 12 mm, 1 mm )'
CHRUDIM: 'Vydatné srážky čtvrtek až neděle celkově kolem 50 mm. Problémem byla vysoká intenzita srážek, za hodinu napršelo i 15-20 mm. Došlo k lehké erozi u čerstvě zasetých plodin (vojtěška, jetele, kukuřice, cukrovka). Část porostu byla zaplavena (cukrovka). Půda je rozbahněná, nesjízdná, v kolejích stojí voda.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 45 mm srážek. Pole jsou podmočená, na mnoha místech jsou obrovské laguny plné vody. '
JIČÍN: 'srážky 18 mm žito sklizeno na senáž'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 50 mm. Kde jsme loni skončili, tak letos pokračujeme. Na polích nám opět stojí voda.'
JIHLAVA: 'opoždění jarních prací u nás cca o 14 dní nelze hodnotit některé plodiny z pohledu sucha spíše z pohledu nadměrných srážek a přemokření půdy'
KOLÍN: 'Velmi mokrý týden, napršelo 31mm , 16mm a v neděli 5mm. Jsou místa na pozemcích, kde ze země vytéká voda a zaplňuje pojezdové kolejové řádky. Místa s vyšší hladinou podzemní vody - terénní deprese vytvořily menší i větší vodní plochy.'
KUTNÁ HORA: '12.5. 7,1mm, 13.5. 17,1mm, 14.5. 3,1mm, 15.5. 12,1mm, 16.5. 2mm od 1.5. do 15.5. napršelo 75mm. Máme problémy s ochranou a přihnojováním. Už jsme si odvykli, že z každého mraku prší. '
MLADÁ BOLESLAV: '28 mm, chladno, cukrovka, kukuřice, slunečnice žlutá, neroste nic'
MLADÁ BOLESLAV: 'Necelých 31 mm, které napršely z větší části až v závěru období, plně nasytily přípovrchovou část půdy s postupným prosakováním do střední části hodnoceného profilu. Postupné vysychání z předchozích týdnů bylo zcela eliminováno.'
MLADÁ BOLESLAV: '24 mm srážky. Sobotni kroupy v noci ,poškození porostu cukrovky,cukrovka je výrazně malá vlivem sucha a zimy v době od 1.4. po zasetí.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky okolo víkendu cca 23 mm jsou příznivé, ale jejich četnost zpomaluje ochranu rostlin.'
NOVÝ JIČÍN: 'Jen co se porosty oklepaly z posledních záchvěvu zimy, načerpaly živiny a trochu se ohřály na teple, přišla opět záplava vody a to doslova, ještě nebyl čas kdyby se porosty bez problému nadechly a přirozeně rostly. Furt su něčím stresované. 40 mm srážek dostačuje na to aby půda byla bahnitá, plně nasycena vodou. Místy voda stojí i na pozemcích. Letošní květen je na tom v současnosti obdobně jako loňský, jen s rozdílem, že loni voda přišla na téměř dvouměsíčně vyprahlou půdu. '
OPAVA: 'spadlo 53,9mm, z toho ve čtvrtek 27,9mm při bouřce, poškození hlavně cukrovek, splavené kukuřice, '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 90 mm srážek, z toho 60 mm během hodiny v silné bouřce. V okresech Opava a Ostrava bleskové povodně zatopily sklepy a zahrady, místy opakovaně během několika dnů. V postižených oblastech je vše pokryté bahnem, škody jsou značné. Pole jsou rozbahněná a je pozorován extrémně vysoký výskyt slimáků. '
OPAVA: ' Minulý týden spadlo 52 mm srážek. Byl to prudší liják, který způsobil drobnější místní povodně a splachy půdy. Vždy jsou to situace problematické. '
OPAVA: 'Opět přívaly vody,laguny na polích.Během hodiny 50mm.'
OPAVA: 'Maximální nasycení svrchní části půdního profilu. Senzory v 5cm a 15cm hloubce ukazují téměř 100% PVK od silných dešťů 14.05.2021. Na části pozemku stále stojí voda. Senzor v hloubce 80 cm paradoxně zaznamenal slabý pokles půdní vlhkosti, pravděpodobně vlivem odběru vody z této hloubky vzrostlými blízkými stromy pro kvetení a tvorbu listů.'
PLZEŇ-JIH: 'Začátek vlhčího období zřejmě způsobí komplikace při sklizni travních siláží. '
PLZEŇ-JIH: 'V 19. týdnu jsme naměřili 75,1 mm srážek v 5 srážkových dnech. Půda plně nasycená, místy zůstaly pomalu vsakující louže. K neděli 16.5. máme už za květen 120,4 mm srážek (normál pro celý květen 62,4 mm). 15.5. začaly metat nejranější odrůdy ozimého ječmene (cca o 3 týdny později, než vloni). '
PLZEŇ-SEVER: 'Vydatné deště v minulém týdnu zlepšily vláhovou bilanci. Vegetace je v současnosti brzděna nízkými teplotami. Množství srážek za období od 9. do 15.5.2021 na lokalitě 41,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Jeden milimetr nám scházel do 50 mm srážek za týden. Opravdu významy deštivý týden nasytil půdu vodou, z naší jílovité půdy se stalo mazlavé bláto. Rostliny mají vody určitě dost, jediné čeho se obavám, je zamazání pozdněji zasetých meziplodin a případně následně vytvořeného škraloupu. Ostatní porosty vodu bez problému využijí. Řepka je v plném květu, ozimy na počátku dlouživého růstu. Trávy jako psárky a srhy vymetané a pampelišky taktéž. Ze dřevin kvetou jabloně a hrušně, peckoviny i díky dešťům dokvetly, dále jsou v plném květu hlohy a břízy. '
PRACHATICE: 'Minulý týden, začátek týdne teplo, ráno 11-14°C, odpoledne 26°C, ve středu změna počasí, ochlazení, ráno 4-8°C, den 10°C, déšť : st. 20 mm, čt.31 mm, pá. 10 mm, so. 3 mm. Půda na povrchu mokrá, místy bahnitá, do 20 cm mokrá tvarovatelná. '
PŘEROV: 'Ve srovnání s minulým týdnem nejsou žádné výrazné změny. Současné srážky zatím nemají negativní dopad.'
PŘEROV: 'Na polích laguny vody, půda zcela nasycená'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 68 mm srážek. Po velmi teplé periodě se vrátilo chladné a vlhké počasí, které neprospívá kukuřici a nepřeje sklizni senáží. Po vydatném dešti je půda silně nasycená vodou a nelze vjet do polí cokoli udělat. Pokud nepřijde teplejší počasí, bude složité vyrobit kvalitní krmení pro dobytek.'
PŘÍBRAM: '16+32+5,5+2+3=58,5 mm srážek, pořád chladno. Trávy jsou krátké a kvetou, vojtěšky bledé a nerostou, obilí má málo odnoží, brambory a kukuřice nevzchází.'
SEMILY: 'Srážky za týden > 35 mm. Vody je dost, ale je chladno.'
STRAKONICE: 'Minulý týden, začátek týdne teplo, ráno 11-14°C, odpoledne 26°C, ve středu změna počasí, ochlazení, ráno 4-8°C, den 10°C, déšť : st. 20 mm, čt.31 mm, pá. 10 mm, so. 3 mm. Půda na povrchu mokrá, místy bahnitá, do 20 cm mokrá tvarovatelná. '
STRAKONICE: 'srážky za týden 72 mm, půda je plně nasycená. Rostliny trápí spíše nedostatek tepla.'
STRAKONICE: 'od čtvrtka napršelo přes 100 mm v ječmeni máme takové louže, že tam plavou kachny na ttp stojí voda - odkládáma z toho důvodu první seč'
SVITAVY: '62 mm srážek, pozorovatelná vodní eroze u brambor, na polích se zasetou kukuřicí i na polích s obilninami.'
ŠUMPERK: 'V 19- týdnu spadlo 49 mm srážek, půda přesycená , místy vodní laguny.'
TACHOV: 'za uplynulý týden úhrn srážek 34 mm,půdní profil plně nasycen. '
TRUTNOV: 'za uplynulý týden do 16.5. činil srážkový úhrn 33mm (12.5. - 22mm, 13.5. - 2mm, 15.5. - 9mm). Od začátku měsíce května jsme naměřili 75mm. V příloze obr. aktuálního stavu porostu triticale jarního ve Voletinách s negativními dopady dosavadních květnových srážek.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'silný vítr , což umožnilo dokončit setí jařin . V noci na 12/5 bouřka . '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Poslední týden cca 40 mm, včera cca 30 mm, od října 2020 se Olšava podruhé vylévá z koryta, na poli plavou kachny, voda teče všude a vy pořád sucho. '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 23 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 39 mm srážek. Půda je přemokřená, stále není dokončeno setí kukuřice a sázení brambor. Porosty, pokud jsou horší, je to z důvodu nesjízdnosti pozemků a tedy nestíhání agrotechnických termínů (setí, sázení, ošetřování, hnojení). Je znatelný úbytek hrabošů.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do16.5.2021-27,2 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Situace je kritická. Pole jsou nadměrně podmáčená, někde stojí i voda. Nedají se provádět žádná technologická opatření (ochrana, hnojení, senážování), chlad a voda způsobuje zpoždění vegetace minimálně o 14 dní. '
ZNOJMO: 'Srážky 47 mm/týden, i přes tuto vodu jsou u nás ozimé pšenice zjevně poškozeny suchem, voda přišla bohužel o něco později, než bylo třeba. Pozdě seté porosty pšenice po kukuřici odházely odnože, jsou prořídlé (opět pouze na hlavním stéble) a silnější porosty a především také ozimý ječmen zareagovaly na letošní suché jaro redukcí zrn v klase (zpravidla se přestaly vyvíjet první dvě řady na bázi klasu a také jeho vrchol). '
ZNOJMO: 'U kukuřic zatím negativní vliv chladného průběhu počasí v době při setí a po zasetí'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 62,8 mm srážek. Konečně !!!!'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '21,7 mm srážek, 1 mm výpar z vodní plochy, na TTP by bylo potřeba více tepla'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden spadlo v jednotlivých k.ú. do 50 mm pozvolných srážek , tudíž bez větších splachů a erozí :) Na zaseté jařiny perfektní zálivka, ovšem komplikuje to počáteční sklizeň objemných krmiv (senážní žito, TTP)'

29. April 2021 / 17. week

previous next stáhnout close