Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18. 07. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11. 07. 2021 do neděle 18. 07. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 18. 07. Zprávy 220 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve dvanácti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve dvanácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (55 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (31 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (cca 41 % hlášení) až mírně vlhký (21 % hlášení).
Rychlé vysychání půdy vysokými teplotami v minulých týdnech bylo pozastaveno většinou srážkovou činností a plodiny dostaly tolik potřebnou vláhu. Na některých místech už plodiny déšť nezachránil.. Dle hlášení našich zpravodajů jsou však i pozitivní zprávy na vývoji rostlin a daří se jim a déšť dokázaly pro svůj růst využít. Srážky komplikují žně, v některých případech znehodnocují plodiny a není možné je sklidit díky velké míře přemokření. Někde zůstává počátek žní i nadále posunut o cca 14 dní. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo hlavně v bouřce 34 mm na metr čtvereční. Máme tu na poli i louce místní močály'
BLANSKO: 'Červenec srážkově bohatý, zatím cca 110 mm, z toho minulý týden 70 mm ( v sobotu 17. 7. přívalový déšť od 20 do 50 mm za necelou půlhodinu!) Bohužel to již moc neovlivní výnos ozimů ani řepky, a pokud ano, tak spíš negativně - poléhání, opožděná sklizeň, porůstání, druhotné zaplevelení.... '
BRUNTÁL: 'za poslední týden cca 25 mm srážek...opět velmi významná pomoc pro porosty cukrovky a kukuřice...začíná sklizeň ozimých ječmenů... pokud počasí dovolí, začne do konce tohoto týdne sklizeň pšenic a některých řepek...'
BŘECLAV: 'Půdní vlhkost je v pořádku. Vlivem vysokých teplot se na povrchu půdy utváří krusta. Žádná výraznější bouřka, nebo srážka se nekonala. Sklízí se meruňky, ale jsou poškozeny kroupami.'
ČESKÁ LÍPA: 'Srážky průběžné, častější a i déletrvající. Půda je bahnitá, voda se nestíhá vsakovat a na povrchu vysychat ani při teplejších dnech, protože prší velice často.'
ČESKÁ LÍPA: 'vliv vody na rostlinu už nelze hodnotit z pohledu sucha, ale množství vody. V této fázi už začíná být pro zemědělce škodlivá a nežádoucí. 39,3 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Posekli jsme zbytky prvních sečí, porost je už dost polehlý a podehnilý, jako podestýlka OK. Ozimé tritikále je na ječení začíná černat z dostatku srážek je však mokré a nejde sekat.'
DĚČÍN: 'V posledních dnech minulého týdne Děčínsko zasáhly vydatné srážky, po předchozích bouřkách byla půda již nasycená, nyní místy bahnitá s kalužemi a došlo k prudkému rozvodnění malých vodních toků a stoku dravých proudů z prudkých lesních strání. Na řadě drobných toků došlo k překročení několika letých průtoků. Půda již nic nepobere.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za uplynulý týden do nedělního rána 14,4 mm srážek, počasí suché, horké. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo od 45 - 68 mm srážek / včetně předešlé neděle /, půda je plně nasycená vodou, zatím jsou polehlé slabě pouze jarní ječmeny, vlivem vlhkého počasí dochází k rychlejšímu rozvoji houbových chorob včetně plísně bramborové.'
HAVLÍČKŮV BROD: ' Naměřeno 20 mm srážek. Extrémní projevy počasí se nám zatím vyhýbají tak můžeme očekávat dobrou sklizeň při blížících se žních'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden 32mm, Porosty obilovin i řepky jsou polehlé od větru - pozdnější odrůdy pšenic se ještě pokoušejí zvednout v posledním kolénku'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 80 mm ( 51 mm, 5 mm, 24 mm ), srážky spadly v bouřkách, srážky za červenec již - 124 mm, dokončena sklizeň ozimého ječmene, kukuřice metají a nasazují klasy, '
CHRUDIM: 'Za sledované období spadlo 26 mm srážek. Začala sklizeň ozimého ječmene, některé úseky jsou zatím neskliditelné, stojí tam voda.'
CHRUDIM: 'Vlhké, bouřkové a přeháňkové počasí pokračuje. Sucho nepozorujeme. Spíše naopak vysoký výskyt slimáků. '
JIČÍN: 'Srážky za minulé období 60 mm Výnos ječmen ozimý 9,1 t/ha'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 66 mm srážek, nešli sekat ozimé ječmeny.'
LITOMĚŘICE: 'Za minulý týden bylo množství srážek 56,5 mm. Místní meteorologická stanice hlásí, že posledních 30 dní bylo zde nejvlhčím obdobím za posledních 6 let.'
LOUNY: 'V posledních 2 týdnech byly zaznamenány velké bouřky doprovázené prudkými lijáky a kroupami. Škody jsou již z nadbytku vody, která se již do půdy nevsakuje a odtéká i při lehkých přeháňkách, které jsou střídavě skoro každý den.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Minulý týden velmi deštivý. Velmi rozdílné srážky i v jednom katastru. Úhrn do neděle v průměru cca 60-80mm. Polehlé porosty zejména oz.ječmenů začínají místy porůstat v klasech.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden u nás postupně napršelo 44,4 mm srážek převážně bouřkového charakteru, avšak nikoli v takové intenzitě a délky trvání, kdy by došlo k jejich výraznému odtoku. Tyto srážky zcela dosytily přípovrchovou vrstvu půdy a vzhledem k předchozím srážkám došlo k dalšímu dosycení i hlubších vrstev půdy. Srážky i vzhledem k udržující se vysoké vlhkosti vzduchu, slabšímu větru a nižším maximálním teplotám výrazně převýšily výpar, i když ten je zatím celkově za rok stále nepatrně vyšší než celkové srážky za rok (385,4 mm).'
MOST: 'Srážky za červen 121 mm, za červenec 107 mm. V naší oblasti již překročeny celoroční srážky. Ozimé ječmeny na odpis, neúnosný terén. Druhá seč vojtěšek na hnojiště. '
NOVÝ JIČÍN: 'Po sušším červnu i červenec prozatím vypadá podnormální. Sice tento týden spadlo 31,5 mm, ale na zpět 6 týdnu spadlo jen 86 mm. na vegetaci to až tak zásadní vliv nemá. Jen ty srážky chodí v takových intenzitách a hlavně s větrem, že tu v horách ten větr ještě zesiluje a porosty obilovin, ale i brambor polehly. Bohužel otevřené rány jsou vstupní branou pro plísně a vlhké počasí tomu může jen harát. Porosty trav jsou, ale oprati předchozím letům v dobré kondici a pomalu začneme druhé seče, což se dlouho nestalo a by otavy byly před žněma. Úroda ovoce je ale velmi podprůměrná. '
OLOMOUC: '15,2 mm srážek, vlhkost půdy do 20 cm je odlišná dle porostu na pozemku, zelené plochy cukrovky a kukuřice mají větší odběr je více sucho, pod obilím je vlhčeji o něco více variabilně dle rozložení srážek při posledním dešti 11,7, 14 mm a 15,7, 1,2 mm. To je můj postřeh. '
OPAVA: 'Od pondělí do středy tady spadlo asi 50 mm v bouřkách, o víkendu jen pár kapek. Povrch půdy je už oschlý. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 27,6mm, max.teploty okolo 30°C, velmi teplo, ideální podmínky pro houbové choroby'
OPAVA: 'Minulý týden byly dva dny srážkové a sice 25 mm a 8 mm. První den byl i s mírnou vichřicí, polehly nám částečně porosty. Vysoké teploty pomáhají vláhovou situaci regulovat. Díky za déšť, pro všechny plodiny, hlavně pro cukrovku. '
PÍSEK: '8.7. velmi silné krupobití. Na 200 ha 100 procentní škody. Týden nato 14.7. 60 mm přívalových srážek. mechanizace se na pole nedostane .......'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 28. týdnu jsme naměřili 30 mm srážek v 5 srážkových dnech. Od 7. 7., kdy už dozrávaly ozimé ječmeny, se do 18. 7. nedalo do polí vjet.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky v minulém týdnu byly významně slabší, než v předchozích týdnech. Projevy sucha nejsou žádné, porosty ozimů postupně dozrávají. Počátek sklizně bude opožděn cca o 2 týdny oproti minulým letům. Množství srážek za období od 11. do 17. 7. 2021 na lokalitě 22,2 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '54 mm je průměrný červencový úhrn srážek. 76 mm je součet srážek v tomto týdnu, což činí 140%. Asi to vypovídá o všem. Řepky jsou na sklizeň, ale v té nás předběhly bouřky a kroupy. Naštěstí to schytaly okrajově, odhad poškození cca 15%. Na žně to vypadá od středy až porosty vyschnou, když nebudou další srážky. Naštěstí je větrnější počasí, tak to dobře obsychá. Do průměru ročního úhrnu nám už zbývá jen 32 mm, takže už teď můžeme řadit tento rok za deštivý. Voda ve studnách se zvedla na úroveň před 10 lety. Hladina oprati loňsku a zejména předloňska je o 180 až 220 cm výše v tomto období.'
PRACHATICE: 'V týdnu střídavé počasí, teploty ráno okolo 15°C, den do 25°C. Koncem týdne srážky st. 20 mm, čt. 4 mm, so 40 mm. Půda nasycená vodou, místy bahnitá. V některých místech vyvěrá voda ze země.'
PŘEROV: 'Na některých lokalitách (např. osluněné kopečky a pod..) se začínají projevovat symptomy sucha. '
PŘÍBRAM: 'Předminulý týden spadlo 45,0 mm a minulý týden spadlo 45,4 mm srážek. Půda je zvláště v padlinách mokrá a špatně újezdná. V okolních katastrech je to ještě horší. V některých případech je to doslova boj o zrno. Přivítali bychom slunečné počasí, které by vydrželo alespoň 14 dní. '
PŘÍBRAM: '2+14+14+24=54 mm srážek , půda plně nasycena, odtokové "cesty" naplněny, louky se houpou'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Prudké deště způsobili slití půdy a uzavření přístupu vzduchu do půdního profilu. Pozoruji velký rozdíl ve vlhkosti typů pozemků, lehké spraše jsou rychle suché, jílové půdy jsou podmáčené a neunesou techniku. '
SEMILY: 'Celkové srážky za týden opět více než 40 mm. Ze středy na čtvrtek zpestření velkou bouřkou se silným větrem.'
STRAKONICE: 'V týdnu střídavé počasí, teploty ráno okolo 15°C, den do 25°C. Koncem týdne srážky st. 20 mm, čt. 4 mm, so 40 mm. Půda nasycená vodou, místy bahnitá. V některých místech vyvěrá voda ze země.'
TACHOV: 'za uplynulý týden úhrn 15 mm v několika přeháňkách, bouřky a významné přívalové deště se nám vyhly'
TRUTNOV: 'Za uplynulý týden činil srážkový úhrn 28 mm (St 21, So 4 a Ne 3), sklizňové plochy luk jsou podmáčené natolik, že znemožňují sklizeň.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Příjemné srážky, mírné bouřky, dozrávají obiloviny , 2.seč vojtěšky, Lijáky a silné bouřky se našim katastrům vyhýbají.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 49 mm. Na začátek žní to není dobré :-( .'
VSETÍN: 'Průběh počasí umožnil zahájení sklizně ozimého ječmene. Srážky za minulý týden: 18,5mm'
ZNOJMO: 'Srážky 22 mm/týden. Sklizeň začala, ječmen ozimý a rané pšenice sucho a tropické teploty neustály, mají velmi drobné zrno s nízkou objemovou hmotností.... '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky během týdne kolem 45 mm'