Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 01. 08. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 25. 07. 2021 do neděle 01. 08. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 01. 08. Zprávy 230 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve dvanácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (64 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (27 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (cca 46 % hlášení) až mírně vlhký (35 % hlášení).
V současné době probíhají žně a dle komentářů našich reportérů jsou zhruba v jejich polovině. Zemědělce trápí současné přemokření a ne na všech místech je možné pokračovat ve sklízení, tím se může horšit kvalita plodin, jelikož nelze vjet do polí.. Může docházet k výskytu plísní, polehání, rozvoji chorob apod. Současný výhled počasí není moc optimistický. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo šest mm. vody na metr čtvereční. Povětšinu týdne tu foukal svěží vítr'
BENEŠOV: 'V noci na neděli začalo pršet a ve svrchní několikacentimetrové vrstvičce byla v 7 hodin půdní vlhkost spíše "4. vlhká půda dobře tvarovatelná s možností otisknutí prstu".'
BLANSKO: 'Srážky za měsíc červenec 130 mm. Sucho (a chlad) v jarního období se projevuje při sklizni ozimých ječmenů a raných pšenic v závislosti na druhu půdy - rozdíl ve výnosech mezi lehčí (a většinou mělčí a kamenitější) půdou a půdou, která vodu dokáže zadržet je cca 2 tuny! '
BRUNTÁL: 'problém se sklizní...neprší moc, ale práci to přeruší...hrozí mokrá varianta žní a posun podzimních prací...uvidíme, zda se počasí uklidní..'
BŘECLAV: 'Došlo k výraznému doplnění vláhy, deště komplikují sklizeň obilovina podporují růst plevelů.'
ČESKÁ LÍPA: 'Stále více deštivo než slunečno, počasí chladnější, plodiny jsou místy poničeny dlouhodobým přemokřením, vyskytují se plísně, choroby, poléhání, zahnívání. Porosty kukuřice vysoké a pěkné, jen na místech s nadbytkem vody na povrchu zhoršené.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Všechno seno dosušeno, výnos cca 120% normálu, ale bude to tím, že se sušilo později. Tritikále je zralé, ale mokré.'
DĚČÍN: 'Setrvalý stav. Plné nasycení půdy, místy bahnitá. Při srážkách konvektivního charakteru drobné vodoteče prudce reagují i na nižší úhrny.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden napršelo 35 - 38 mm srážek, problém se sklizní řepky ozimé a obilovin, pro pícniny a zejména kukuřici jsou srážky příznivé,.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Počátkem minulého týdne ve dvou bouřkách spadlo 57 mm srážek, druhá polovina týdne byla beze srážek. Vlivem nasycení půdního profilu vodou, dozrává pomaleji řepka oz. i jarní ječmen.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'po velkém dešti sesuvy půdy 97 mm vody'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné srážky, půda je velmi mokrá,místy voda stojí,nevsakuje se'
CHRUDIM: 'Setrvalý stav..stále prší, sklizeň vázne. Výnosy jsou dobré, ale začínáme mít obavy o kvalitu zejméne pšenice.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 24 mm srážek, za červenec 139 mm a od počátku roku 514 mm srážek.'
JIČÍN: 'srážky 8 mm žňové práce 40% sklizených ploch výnos řepky oz. od 3 do 4,3 t/ha,pšenice oz. 7,9 až 9 t/ha, ječmen jarní 6,6 až 7,3 t/ha '
JIHLAVA: 'sklizen pouze ozimý ječmen, potvrdilo se 10 ti% snížení výnosu z důvodů polehnutí porostů důsledkem srážek a silného větru.'
KUTNÁ HORA: 'úhrn 15 mm, ale i to stačí nato že nejedeme, sklizena polovina pšenic jinak nic, porosty leží, sláma ještě není úplně zralá, ale vzhledem k termínu není na co čekat, výnos průměrný, zbytek pšenic leží z 80pctm, výkon kombajnu je třetinový a spotřeba nafty brutální, boříme se, hrabeme se....v týdnu od 1 do 4.8. zase dalších 12mm, za červenec přes 100mm'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 6-14 mm srážek dle katastrů. Žně jsou v polovině.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo pouhých 6,6 mm srážek, které jen nepatrně zvlhčily nejvrchnější vrstvu půdu. Tím došlo k dalšímu, i když pozvolnému úbytku vlhkosti již v celém hodnoceném profilu půdy. Červenec zejména díky srážkám v první polovině měsíce skončil se celkovými srážkami u nás 79,8 mm přesně v normálu, ale teplotně slabě nadnormální. Díky tomu a zejména výrazněji teplejšímu červnu celkový roční výpar stále převyšuje celkové roční srážky o cca. 50 mm.'
MOST: 'Žádné sucho, plochy přemokřené. Zatím sklizena 1/3 ploch. Lepší počasí v nedohlednu. Nelze připravovat pod řepky.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za týden spadlo 18,3 mm, ale i tak nám to umožnilo vjet do žní. Pšenice i triticale je sklizeno, ale výnosy jsou podprůměrné,(P 3,2 a T dokonce 2,9 t/ha). Bohužel podzimní zamokření a sušší květen a červen, zapříčinily nejnižší výnos za posledních 7 let. Ovsy jsou nízké, ale snad dají 3 t/ha to se uvidí až za dlouho, jelikož nám hned první srpnový den spadlo 65 mm srážek a výhled není lepší. voda je dobrá pro brambory, ty jsou hezké.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 30 mm srážek převážné v bouřkách, naštěstí bez krupobití. Komplikuje to sklizeň.'
OPAVA: 'Minulý týden byl vlhkostně beze srážek, mohli jsme udělat pokrok ve žních. Teď to je však horší. Uděláno máme menší polovinu. Musíme se modlit za přízeň počasí, abychom úrodu mohli sklidit.'
PLZEŇ-JIH: 'Za 30. týden jsme naměřili 58 mm srážek, sklízet se dalo v pondělí, úterý, pátek a sobotu. V neděli ráno půda mokrá, bahnitá. Za červenec jsme měli úhrn 118,8 mm srážek (149,4% normálu) a 19 srážkových dnů (normál 15 dnů). Začátek žní na naší lokalitě byl oproti průměru o 12 dní opožděný. Srpen začal v neděli 1.8. deštěm 44,4 mm, na polích bahno, místy louže. Konec žní v nedohlednu - zlaté "suché" roky.'
PLZEŇ-SEVER: 'V současnosti vláhy v půdě dostatek. Deště brzdí sklizeň řepky a oz. pšenice. Množství srážek za období od 25. do 31. 7. 2021 na lokalitě 5,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Minulý týden úhrn srážek činil jen 1,5 mm. Počasí napomohlo žním. Z řepek které jsou za námi, jsme pokračovali v pšenicích. V řepkách jako obvykle se až do žní pohybovala černá zvěř. A nebylo výjimkou, že i 15 kusu najednou. Prasata sice hrabošům dala na frak, ale porosty z části poškodily. Půdní vláhy je dostatek, bylo to znát i pod kombajnu, občas se objevila voda v kolejích, oproti předešlým letům změna. Podmítky jdou opravdu krásně.'
PRACHATICE: 'Srážky koncem týdne celkem 5 mm. Jinak teplé polojasné počasí, noc teploty do 15°C, den okolo 24 °C. Půda je nasycená vodou, problémy se sjízdností, hlavně na loukách.'
PROSTĚJOV: 'doplnění vláhy za poslední týden ve formě 37 mm srážek, měřeno farma Štětovice'
PŘEROV: 'Po sérii dešťů je půda do 10-15 cm nasáklá vodou, ovšem pod tím je půda suchá a ztvrdlá. Sklizňové práce jsou asi v polovině, vzhledem h hlášeným velkým srážkám, je obava o zachování kvaliity toho, co ještě na polích zůstalo. Velké bouře se naší oblasti naštěstí vyhnuly, takže nedošlo k polehnutí porostů.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,8 mm. Díky slušnému počasí jsme mohli pokračovat ve žních. Sklízíme řepku ozimou a hrách, než nám úplně zezelená (zmlazení, plevele). Také jsme sklidily třetí seče vojtěšek. Půda postupně vysychá, takže se už skoro neboříme.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Bouřky a přívalové deště nedorazily. První slušný deštík až v pondělí 2.8., a to ze zcela jasné oblohy. Bouřková fronta přešla po hřebeni OH směrem na Jeseník. Neočekávám již výrazné zhoršení stavu a to z důvodu zkracování dne a slušným teplotním rozdílem mezi dnem a nocí - tvorba ranní rosy. Celkově je vegetace zpožděna o cca 3 týdny. Jinak lze hodnotit letošní rok jako návrat do 70 let minulého století, tedy před hrozbu globálního oteplování.'
STRAKONICE: 'Srážky koncem týdne celkem 5 mm. Jinak teplé polojasné počasí, noc teploty do 15°C, den okolo 24 °C. Půda je nasycená vodou, problémy se sjízdností, hlavně na loukách.'
TÁBOR: 'malé poškození ovocných stromů kroupami'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Silná bouřková činnost , ale žně zahájeny . Probíhá i sklizeň slámy .Ovoce opadává předčasně . Ochlazení mírné v bouřkách .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Značná část pozemků ke sklizni obilovin a řepky je podmáčená. Bude problematická sklizeň, kvalita bude špatná.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 30,4 mm, za červenec 79,6 mm a od začátku roku 291,4 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '3,4 mm srážek, 14 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Rozdílné srážky v jednotlivých katastrech v bouřkách - za celý týden spadlo od 24 do 55 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 38 mm srážek, půda je přesycená vodou.'

11. July 2021 / 27. week

previous next close