Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 22. 08. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 15. 08. 2021 do neděle 22. 08. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 08. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, jeden okres sleduje ztráty na výnosech mezi 30–40 % a v osmi okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (61 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ 30 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (cca 40 % hlášení) až mírně vlhký (33 % hlášení).
V současné době probíhají žně a v některých místech jsou již ukončeny, ale na mnoha místech se sklízení oddaluje na základě počasí a celková doba žní se prodlužuje. Slunečné a teplé počasí v předminulém týdnu umožnilo na většině míst větší část sice sklidit, ale počasí i nadále komplikuje polní práce. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, o tom jak zemědělci hodnotí kvalitu a výnosy letošních plodin si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRUNTÁL: 'beze srážek....zvyšuje se sucho...je to znát na porostech cukrovky a kukuřice...jinak normální průběh'
ČESKÁ LÍPA: 'Uplynulý týden byl slunečný s občasnými slabšími srážkami. Probíhala sklizeň řepky, pšenice a hrachu, porosty jsou slabé, často polehlé a nízká hmotnost semen. Z důvodu častých dešťů se sklizeň protahuje, stále nám chybí sklidit 400 ha pšenic a od neděle 22.8.2021 začalo pršet vytrvaleji. Hrách se sklidil s výnosem 1,66 t/ha. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo 9 - 11 mm srážek, komplikace při žňových prací , prodlužování sklizně a náklady na sušení.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 12 mm srážek, dokončena sklizeň obilovin s nadprůměrnými výnosy a s výbornou kvalitou produktů.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 3 mm / 1 mm, 2 mm /, sucho se projevuje především v kukuřici a cukrovce, obiloviny a řepka sklizeny, výnos 2021 proti 3-letému průměru : žito + 8%, pšenice oz. +15%, ječmen jar. + 10%, ječmen oz. + 6% a řepka oz. -3%, pokračuje setí ozimé řepky, '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'cukrovka usychá na pískovém podloží'
JIHLAVA: 'přetrvávají dešťové přeháňky které znemožňují sklizeň obilovin, řepka sklizena s výnosem 2,6t/ha částečně poškození kroupy, částečně na těžších půdách se projevilo že kořeny řepky "nechtěly "do země která byla přemokřena'
KOLÍN: 'Celý týden bylo sucho a teplo s výrazným větrem, který vysušoval půdu. '
KUTNÁ HORA: 'v bouřce 15mm, přes kopec 0mm, ještě schází domlátit máky, tento týden stále prší je velmi chladno a větrno, letošní žně hodnotíme obilniny ozimé, průměrně a jarní obilniny spolu s olejninami za tragédii, díky počasí se nám moc nedaří založit nový osev a dokončit podmítky, nálada špatná'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední dva týdny spadlo 3,5 mm srážek, v minulém týdnu nic. Výnosy u řepky ozimé, ječmene ozimého, pšenice ozimé a ječmene jarního jsou konečné. Chybí sklidit celá plocha pšenice jarní. Zaseto 40 % řepek.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadly pouhé 0,2 mm srážek, když bylo několik dalších drobných přeháněk s neměřitelným množstvím vody. Vzhledem k stále vysokému výparu a spotřebě vegetací docházelo k snižujícímu se obsahu vlhkosti zejména v přípovrchové vrstvě půdy, kdy vegetace během některých slunečnějších dní přechodně povadala.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 12,6mm (z toho 16.8. 12 mm), postupné ochlazování, probíhají podmítky, setí řepek'
OPAVA: 'Máme po žních. Myslím, že pro nás dopadly dobře, i když kvalita obilovin po deštích byla horší. Minulý týden byl průměrně srážkový'
PARDUBICE: 'Řepka je pěkná, vždy kapánek zaprší, tak nádherně vzklíčila a roste.'
PELHŘIMOV: 'za 33. týden úhrn 40 mm, porosty podmáčené, nelze sklízet, zbývá cca 30 % ke sklizni obilovin '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 33. týdnu jsme naměřili 15,8 mm srážek ve 4 srážkových dnech, v sobotu 21/8 byla dokončena sklizeň ovsa (výnos od 6,5 do 7,0 t/ha, ale nízká objemová hmotnost). '
PLZEŇ-JIH: 'Pokračuje dlouhodobý trend pravidelných srážek cca 15 mm týdně, počasí značně komplikuje sklizeň polních plodin i píce. Stejně se prodlužuje termín setí řepky a zpracování půdy pro další ozimy.'
PLZEŇ-SEVER: 'O suchu v letošním létě nelze mluvit. Chladné a mírně vlhké počasí minulého týdne výrazně zbrzdilo sklizňové práce. Podstatná část obilnin i luskovin v naší oblasti zůstává nesklizena. Jejich kvalita se stále zhoršuje. Většinou se podařilo provést zásevy řepek. Množství srážek za období od 15. do 21.8.2021 na lokalitě 2,4 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '2,8 mm, srážek za týden, umožnilo pokračovat ve žních. A přípravám pod řepky. Do víkendu půda byla mírně vlhká, bez negativních vlivu sucha. Hlouběji je voda v půdě stále znatelně dostatečná.'
PRACHATICE: 'Teploty v týdnu ráno od 9°C do 12°C, den od 16°C do 20°C. Srážky začátkem týdne 5mm, v neděli 15 mm. Prodlužuje se sklizeň obilovin. Půda do 20 cm vlhká, do 10 cm místy mokrá.'
PŘEROV: 'V letošním roce v naší oblasti vysoké výnosy obilovin, řepky a luskovin. Opět po mnoha letech.'
ROKYCANY: 'Minulý týden do neděle 22.8. 7:00 6,95mm. Projevy sucha nyní nepozoruji na žádné plodině. Výnos řepky je v průměru o celou tunu nižší než loni, tj 2,7 - 2,8. Důvodem je podle mého názoru kombinace faktorů během vegetace. Mokro, málo vzduchu v půdě, velmi chladné jaro. Pak nadějný růst, od 30.5. do 22.6. však spadlo pouze 7 mm(za 3týdny!). Od 22.-30.6 spadlo 129 mm...domnívám se,že voda pro tvorbu semen přišla pozdě. Nadměrný přísun vody po té podle mého názoru napomohl k většímu rozvoji chorob na kořenech řepek. Některé porosty dozrály nouzově (2-2,5 t/ha, sklizeň červenec). Ty co dozrály v srpnu, měly zdravější kořeny a vyšší výnos (3,5-4,sklizeň srpen). '
STRAKONICE: 'Teploty v týdnu ráno od 9°C do 12°C, den od 16°C do 20°C. Srážky začátkem týdne 5mm, v neděli 15 mm. Prodlužuje se sklizeň obilovin. Půda do 20 cm vlhká, do 10 cm místy mokrá.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : po 16/8 - 40,0 mm út 17/8 - 6,9 mm st 18/8 - 0,1 mm Silná bouřka přerušila sklizňové práce . Opad ovoce i přes značné srážky pokračuje !!!!!'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nepršelo.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky v uplynulém týdnu 20 mm. Počasí komplikuje průběh sklizně a již se dá hovořit o negativním vlivu na kvalitu produkce.'
VSETÍN: 'Z důvodu proměnlivého počasí nám nebylo umožněno dokončit žňové práce. Za minulé období spadlo 19mm.'