Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 29. 08. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 22. 08. 2021 do neděle 29. 08. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 08. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Převažují hlášené ztráty do 10 %, šest okresů očekává ztráty na výnosech do 30 %. Zbytek okresů nesleduje projevy sucha na plodiny.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (52 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ 38 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (cca 56 % hlášení) až velmi vlhký 24 % hlášení).
V současné době probíhají žně a v některých místech jsou již ukončeny, ale na mnoha místech se sklízení oddaluje na základě počasí a celková doba žní se prodlužuje. Tím, že nemůže být sklizeno, dochází ke snižování výnosů a také kvality. Deštivé počasí v minulém týdnu situaci nezlepšilo a na většině míst nemohlo pokračovat ani setí řepky v rámci podzimních prací. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, o tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRUNTÁL: 'koncem týdne srážky cca 20 mm.....díky mrholení problémy se zasetím řepky...snad přijde babí léto a budeme v klidu sít ozimy...kukuřice a cukrovka díky velmi suchému červnu nevyrovnaná... '
BŘECLAV: 'Půda je průběžně doplňována vláhou, vláhy je hodně, sucho není. Ve vinicích se objevuje praskání bobulí a počasí je vhodné na šíření plísně šedé. '
ČESKÁ LÍPA: 'Celý uplynulý týden byl deštivý, sklizeň nemohla pokračovat, stále nám chybí sklidit cca 400 ha pšenice. Ta vesměs leží a při každodenním deštivém, vlhkém a chladném počasí degraduje.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Pro deštivé počasí je nesklizeno 50 ha pšenice a 79 ha ovsa. Zvlášť 24 ha nahého ovsa utrpělo velmi na kvalitě. Snižuje se OH a výnos.'
DĚČÍN: 'Setrvalý stav, plné nasycení.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu spadlo 19 - 24 mm srážek, problém se sklizní obilovin a máku, obilí začíná někde mírně porůstat, příznivý vliv na porosty pícnin. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden naměřeno 20 mm srážek, pršelo každý den alespoň 1 mm, což komplikuje polní práce.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'polní práce vlivem srážek omezeny, zaseté řepky vzcházejí'
HRADEC KRÁLOVÉ: '44 mm, půda rozmáčená do20 cm, nelze zpracovávat'
KOLÍN: 'Celý týden deštivý celkem kolem 40 mm srážek. Všechny polní práce zastaveny.'
LOUNY: '40mm jeste 20 procent plodin ke sklizni seti repek asi v polovine'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo celkem 33,6 mm srážek, které zvrátily vysychání půdy z předchozích 2. týdnů a nasytili alespoň přípovrchovou vrstvu půdy, přičemž hlubší vrstvy půdy zůstaly s vlhkosti beze změny.'
NOVÝ JIČÍN: '31 mm srážek dosycuje půdní profil a uvidíme co tento týden, jak se trefíte do odhadu srážek, uvádíte kumulativně za tři dny 56 mm. Kromě otav a brambor je vše sklizené. Ovoce letos vela není, za to brambory vypadají dobře, tak uvidíme, zda se jako loni neutopí ve vodě. Snad bude ještě pěkné počasí v druhé polovině září.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 47,1 mm srážek. Sucho není, problém je opačný. Stále prší a nemáme hotové žně.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo v přeháňkách asi 10 mm, což komplikovalo setí řepky.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 12,8mm, ochlazení, max.teploty do 20°C, dokončeno setí řepek, probíhají podmítky'
OPAVA: 'Minulý týden zase spadlo okolo 20 mm srážek, neustále se vyskytují nějaké přepršky. Neumíme sít ozimou řepku, máme prozatím zaseto asi třetinu výměry. Půda je teď nasáklá vodou.'
PARDUBICE: 'Již máme zasetou ozimou řepku pro sklizeň 2022'
PLZEŇ-JIH: 'Další deštivý týden, opět spadlo cca 40 mm srážek za týden. Sklizeň obilnin je prakticky nemožná, stejně tak sklizeň píce.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 34. týdnu jsme naměřili 25,6 mm srážek v 6 srážkových dnech. Půda po celý týden na povrchu lepí, v profilu vlhká až mokrá, nelze podmítat ani orat, natož pak sít řepku - opět čekáme na sušší počasí. K neděli 29.8. máme za srpen již 115 mm srážek (159,5% srpnového normálu).'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden dalších 22 mm v přeháňkách. Žně skončí asi v prosinci.'
PLZEŇ-SEVER: 'Vlhké a studené počasí minulého týdne prakticky zastavilo další průběh žní (zbývá sklidit téměř polovina ploch, především jařin). Vydatnost srážek je však většinou velmi malá a nepostačí k doplňování půdní vláhy. Množství srážek za období od 22. do 28.8.2021 na lokalitě 18,4 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týdenní úhrn srážek se zastavil na součtu 30,5 mm. Do současného dne za srpen spadlo 75 mm vody což odpovídá 144% měsíčního úhrnu srážek. Žně jsou za námi a částečně i setí řepky. Ale jinak se na polích moc dělat nedá. V týdnu byl pouze jeden den beze srážek. V okolí je ještě dost nesklizených porostů obilovin. '
PRAHA-ZÁPAD: 'Bez výrazných změn.'
PRACHATICE: 'V týdnu přeháňky celkem 20 mm, teploty ráno od 5°C do 10°C, den 15°C až 19°C. Půda je do 20 cm nasycená vodou, soudržná.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden 10 mm srážek, měřeno farma Štětovice.'
PŘEROV: 'plně nasycená půda, louky v údolích podmáčené'
PŘÍBRAM: 'celkem 15 mm srážek, chladno , vlhko '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 28,8 mm srážek, převážně ke konci týdne. Žně příliš nepokročily, zbývá dosekat asi 15% výměry. Vázne i setí řepky, zbývá asi 1/4 plochy. Nelze nic sklízet, až se udělá hezky, bude vše najednou a na to nejsou kapacity.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážky od 27.6. do 29. 8. - 188,2 mm, podobný průběh léta jako v r. 2019.'
SEMILY: 'Minulý týden byl snad nejdeštivější za těch skoro 15 let co tady bydlím. Celkové srážky za týden bych odhadnul minimálně na 80 mm. Na zemědělskou činnost mají velké srážky dva negativní dopady. Katastroficky se přemnožil plzák španělský, který působí velké škody na všem, k čemu se dostane. V souvislosti s relativně nízkými teplotami se také šíří plíseň. Ta zlikvidovala to, na co nestačil plzák. Jediné čemu se letos neobyčejně daří, je vinná réva. Otázkou je, zda stačí dozrát. Vegetační období tady letos začalo o tři týdny později.'
STRAKONICE: 'V týdnu přeháňky celkem 20 mm, teploty ráno od 5°C do 10°C, den 15°C až 19°C. Půda je do 20 cm nasycená vodou, soudržná.'
TACHOV: 'Srážkový úhrn za uplynulý týden 31 mm,profil plně nasycen.Ztížen pohyb mechanizace. Porosty v perfektním stavu.Ovšem sklizeň se z důvodu chladného počasí opět oddálila,v této chvíli o cca.14 dnů. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'intenzitou mokra se začíná letošní rok blížit loňskému,jen za srpen cca 100mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky výrazně negativně ovlivnily výnosy a kvalitu u obilovin. Ještě nemáme sklizeno vše, půda je totálně podmočená. '