Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21. 11. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 11. 2021 do neděle 21. 11. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 11. Zprávy 207 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve čtrnácti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav – spíše sušší bez dopadů (42 % hlášení) až stav „velmi sucho“ (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (41 % hlášení) až sušší (30 % hlášení).
V minulém týdnu nedošlo k žádnému většímu zlepšení stavu ozimých plodin. Suché září a říjen ovlivnily vývoj těchto plodin, které špatně odnožují a zemědělci se obávají dalšího vývoje, kdy plodiny nemusí být schopny přezimovat silné holomrazy. O tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu tady nepršelo. Vanul zde mírný vítr'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek, horní vrstva půdy prosychá. V hloubce 25 cm a dále je ještě poměrně dost vláhy. Na plodinách a kulturách není znát nedostatek vláhy v půdě. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'srážky 4,5 mm/týden'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden naměřeny 3 mm srážek, Vzhledem k nulovým srážkám v předminulém týdnu není půdní vláha v horní vrstvě půdy před zámrzem dostatečná. V krajině se to zatím nijak negativně neprojevuje vzhledem k dostatečné zásobě vody v hlubších vrstvách půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden opět nepršelo, sucho ve vrchní vrstvě se začíná prohlubovat, problém je u pozdě setých porostů ozimých pšenic, kde se vývoj téměř zastavuje a do zimy vstupují slabé, bez odnoží a v případě větších holomrazů hrozí vymrznutí. To samé hrozí u později setých ozimých řepek, které nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'bez měřitelných srážek, špatné vzcházení i růst ozimů - sucho, chladno'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 1 mm, denní teploty se snížily z 15°C na 7°C, noční teploty jsou vyrovnané 2 až 4°C, pokračuje sklizeň cukrovky a zimní orba, '
CHRUDIM: 'I přes drobné srážky sucho pokračuje (srážky max. 5 mm za týden ve formě přeháněk). Porosty jsou zatím dobré. Samozřejmě je potřeba vláha, aby nevznikl deficit na jaro.'
CHRUDIM: 'V 46. týdnu jsme měli průměrnou teplotu 6,9°C a srážky pouze 1 mm.'
CHRUDIM: 'Za sledované období zaznamenány srážky pouze 1 mm. Je největší sucho od počátku roku.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo v Kosově 1,5 mm, ve Velkém Beranově a v Kozlově 3 mm.'
KLATOVY: 'cca 2 mm srážek, v půdě žádné projevy sucha, snad jen v lese pod vzrostlými jehličnany. Pouze nízké stavy na potocích a řece. Jinak ok. '
KUTNÁ HORA: 'Srážky 0mm, stále máme úhrn od 20.8. Do dnes tj 24.11. 25mm... na polích tragédie, pšenice velmi nerovnoměrně vzchází, jestli se dá mluvit vůbec o vzchazeni..řepky na zrušení všechny..'
LITOMĚŘICE: 'Časté mlhy, spadly 3 mm srážek za týden. Výpar minimální.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadlo u nás celkem 1,8 mm srážek, které udržely i povrchovou vlhkost na úrovni blízké nasycení a to zejména díky již zcela nepatrné spotřebě vlhkosti (výparem) při inverzním převážně zatazeném počasí bez výraznějšího větru.'
NÁCHOD: 'Srážky za týden 1 mm. sucho pokračuje.'
NOVÝ JIČÍN: 'Podzimní větrné počasí, významně vysušilo povrch půdy a ani 4 mm co spadly v týdnu nenapomohly ke změně, jelikož poslední tři měsíce jsou srážkově hluboko pod normálem. Hladina spodních vod je opět na minimu, pokles o víc jak jeden metr.'
OLOMOUC: 'srážky dešťové 1 mm, sklizeň cukrovky ukončena 16.11.2021'
OPAVA: ' Srážky zase u nás nepřišly, prohlubuje se deficit sucha. Teď je však již chladno, takže se tento deficit moc neprojevuje. '
OPAVA: 'pouze 0,6mm, přízemní mrazíky, prům.teplota okolo 7-8°C, problémy se vzcházením později setých pšenic - nedostatek vody'
PELHŘIMOV: 'Úhrn srážek za 46 týden je 0 mm při průměrné teplotě 4,5 °C'
PLZEŇ-SEVER: 'Vzhledem k pozdnímu podzimu a konci vegetace nejsou pozorovatelné žádné projevy sucha. Srážek je však stále málo a jsou málo vydatné. V přírodě tak pomalu ubývá voda. Množství srážek za období od 14. do 20. 11. 2021 na lokalitě 0,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '0,3 je týdenní úhrn srážek, ale za listopad už spadlo 95% měsíčního úhrnu srážek (29,8 mm) zejména díky začátku měsíce. Roční úhrn se blíží k 600 mm. Celkem oproti desetiletému průměru spadlo 123%. Dormance už zajistila totální opad list konečně i u jabloní i meruněk.'
PŘEROV: 'Na větrných nebo osluněných stanovištích se začíná projevovat vliv sucha.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 19/11 - 0,6 mm Začíná sucho . Průtoky jsou minimální .'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '1,8 mm srážek, 1,5 mm výpar z vodní plochy. Pokud nebudou sněhové srážky, tak celkové roční srážky zůstanou pod očekáváním .'