Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 02. 01. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 26. 12. 2021 do neděle 02. 01. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02.01. Zprávy 206 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V osmi okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 20 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (71 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (20 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (46 % hlášení) až mírně vlhký (40 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav sucha byl na většině míst zlepšen, o tom jak zemědělci hodnotí rok 2021 a aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BŘECLAV: 'Oteplení způsobilo tání sněhu a tím se doplňuje vláha v půdě. Situace s vláhou je dobrá. A sucho není.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Dobrý den, úhrn srážek v našich katastrech překročil dlouhodobý průměr 590 mm. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek v tomto týdnu bylo 23mm.Stál všechen snih.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden v důsledku oteplení pršelo, spadlo 4 - 8 cm srážek. Půda je nyní dostatečně nasycená vodou.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'poslední týden minulého roku naměřeno 15 mm srážek ve formě deště. nedělní ráno bylo vyloženě jarní s teplotou 7 st. v trávě kvetou sedmikásky a u vodotečí poletují hejna komárů. 2. ledna ve 13.00 hod. naměřeno +14 st. Po 3 teplých dnech a nocích je příroda před začátkem vegetace. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 13 mm ( 4 , 7 , 2 mm ), max. teplota 31.12. = 13,9°C , min. teplota 26.12. = -10,2°C , před svátky sklizená cukrovka se již odváží do cukrovaru, srážky za rok 2021 - 626 mm ( průměr posledních 10-ti let - 618 mm )'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 6 mm, za měsíc prosinec 30 mm a za celý rok 2021 700 mm srážek.'
CHRUDIM: 'V 52. týdnu jsme měli srážky 11 mm. V roce 2021 jsme měli celkové srážky 717 mm a průměrnou teplotu 9,6°C (normál z 1980-2010 máme srážky 735 mm a prům.tepl. 9,55°C). '
CHRUDIM: 'Po mrazivém počasí ze začátku týdne přišlo oteplení a postupně srážky ve formě deště a přeháněk. Srážek spadlo kolem 11 mm ve formě deště. Půda je v současné době rozbahněná, vláhy je zatím dostatek'
KOLÍN: 'Rozpuštění sněhu s častými přeháňkami způsobily nasycení povrchové vrstvy půdy až do cca 50 - 60 cm hloubky. '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadly 2 mm srážek, teplé počasí pomáhá růstu ozimů.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden převážně napršelo celkem 11,2 mm srážek, které se postupně po rozmrznutí po vánočních mrazech dobře zasákly a tím nepatrně vylepšily vlhkostní poměry s vlivem i na hlubší půdní profil. Prosinec takto skončil s úhrnem 41,7 mm zhruba o 10 mm pod dlouhodobým průměrem a rok celkově s úhrnem 626 mm o 16 mm pod průměrem, tedy ve srážkovém normálu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Loňský rok byl jak na houpačce i s pohledu úhrnu srážek. Zaznamenali jsme měsíční srážky na úrovni něco přes 20 %, ale i přes 320%. Ale v průměru nám spadlo 110% ročního úhrnu srážek, tedy 1 188,6 mm. Deštivější byly zimní měsíce a předjarní a srpen, ostatní byly spíš s 2/3 úhrnem. Vody v půdě je dostatek, jen spodní voda je dlouhodobě pod normální úrovní jejich objemnosti. '
OLOMOUC: '28.12.21 - 6 mm 29.12.21 - 1 mm 30.12.21 - 5 mm 2.1.22 - 2 mm celkem leden 2021 - 38 mm celkem rok 2021 - 559 mm'
OLOMOUC: 'Srážky za prosinec 37,5 mm,celkem za rok 2021 475,5 mm.O 324,5 mm méně než v r. 2020'
OPAVA: 'Situace z hlediska vlhkostního se nemění. '
OPAVA: 'celkem 4,6mm srážek, sněhová pokrývka postupně roztála, 27.12. -14,6°C příz.mráz, postupné oteplování až na max.teploty okolo 10°C'
PLZEŇ-JIH: 'V 52. týdnu jsme na lokalitě naměřili 10,2 mm srážek ve 4 srážkových dnech. V neděli půda vlhká, na povrchu mírně oschlá, v nižších a utužených místech mokrá (plně nasycená). V 3-měsíčním úhrnu srážky mírně podnormální (? 90,7mm, normál 106,4 mm), říjen významně suchý (41,9% normálu), listopad a prosinec mírně vlhčí (113.5% resp. 106,7% normálu). Suma srážek za r. 2021 705,4 mm, tj. 123,4% 60-letého průměru, což bylo způsobeno výrazně mokrými měsíci květen (229,2% normálu), červen (139,2% normálu), červenec (149,4% normálu) a srpen (161,9% normálu). I přes nadprůměrnou sumu ročních srážek se projevily významné přísušky v měsících duben (42,5% normálu), září (pouze 20,7% normálu) a říjen (41,9% normálu). Průměrná roční teplota 8,7°C byla o 0,4°C vyšší, než dlouhodobý normál. Porosty ozimů byly ve vzcházení opožděné a místy mezerovité, během vlhčích a teplejších měsíců listopad a prosinec se většina porostů zapojila, vývojová nevyrovnanost však přetrvává.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha. Množství srážek za období od 26.12.2021 do 1.1.2022 na lokalitě: 11,0 mm. Rok 2021 byl na lokalitě celkově mírně teplejší: dlouhodobý normál 7,4 °C rok 2021 8,0 °C srážkově nadnormální: dlouhodobý normál 518 mm rok 2021 582 mm'
PRAHA-ZÁPAD: 'minulý týden spadlo 10,5 mm srážek (počátek týdne byl i sněhový) a i díky těmto srážkám jsme loňský rok mohli uzavřít s celkovým ročním úhrnem 641,1 mm srážek, čímž bylo vytvořeno historické maximum (tedy sice jen za 13 let). Rok 2021 překonal i povodňový rok 2013, kdy nám povodí Botiče způsobilo velké škody. Loňský rok ku 12 letému průměru byl významně srážkově nadprůměrný, jeho stav činil 132% ročního úhrnu srážek.'
PRACHATICE: 'Začátek týdne ještě mráz -6 °C až -3 °C. Od úterý odpoledne, ve středu a ve čtvrtek dešťové přeháňky, veškerý sníh( cca 10 cm ) rychle roztál. Od středy výrazné oteplení +10 °C až +11 °C. Celkem napršelo 8mm.'
PŘEROV: 'Po roztání sněhu a následných drobných deštících vše krásně vsáklo a to i na svazích. V dané chvíli je to ideální situace - minimálně pro vrchní vrstvy půdy. '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 5,6 mm srážek v dešti. Po oteplení roztály zbytky sněhu a půda rozmrzla. Voda se všechna vsakovala do půdy. Za rok 2021 spadlo 607,9 mm, což je mírně nad průměrem. Bohužel srážky byly v čase nerovnoměrně rozloženy, neboť se střídala období vlhká i výrazně suchá s dopadem na porosty.'
SEMILY: 'Koncem týdne velmi vydatné srážky, které spláchly všechen sníh. V potoce teče vody jak při jarním tání. Dosycení půdního profilu vodou musí být velké.'
STRAKONICE: 'Začátek týdne ještě mráz -6 °C až -3 °C. Od úterý odpoledne, ve středu a ve čtvrtek dešťové přeháňky, veškerý sníh( cca 10 cm ) rychle roztál. Od středy výrazné oteplení +10 °C až +11 °C. Celkem napršelo 8mm.'
STRAKONICE: 'srážky za týden 15 mm, po oblevě teče voda z meliorací, takže půda je již plně nasycena vodou'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu :st 29/12 - 2,9 mm čt 30/12 - 4,5 mm so 1/1 - 0,8 mm Od 29/12 obleva , sněhová pokrývka je pryč . Průměrná teplota prosinec 2020 2,8°C Průměrná teplota prosinec 2021 - 0,1°C Měsíční úhrn srážek prosinec 2020 84,1 mm Měsíční úhrn srážek prosinec 2021 19,0 mm'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 3,9 mm srážek, za prosinec 36 mm a za celý rok 2021 496,5 mm. Celkové srážky jsou kolem dlouhodobého průměru, problém je, ale jejich rozložení během roku, kdy největším problémem byly opět měsíce březen a duben a prvních 12 dní v květnu, kdy za toto období spadlo jen 35,9 mm srážek (březen 15,4, duben 17,4 a za prvních 12 dní v květnu 3,1 mm).'

16. December 2021 / 50. week

previous next stáhnout close