Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08. 05. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01. 05. 2022 do neděle 08. 05. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09.05. Zprávy 218 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 27 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 16 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (42 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (34 % hlášení) až sušší (30 % hlášení).
Vegetace se naplno probouzí a čerpá intenzivně dostupnou vodu. Situace v rámci České republiky je poměrně rozmanitá a záleží, kde byly zaznamenány dostatečné srážky. Na mnoha místech už mají porosty problémy a trpí suchem, o tom, jak velké budou ztráty se nyní rozhoduje. Doufá se ve srážky, ale současná předpověď neposkytuje mnoho optimismu. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ
(neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'srážky do 5 mm. Jinak sucho, porosty v odpoledních hodinách zkroucené, potůčky na pokraji vyschnutí. '
BRNO-MĚSTO: 'Pokus s mákem se k dnešnímu datu zrušil vlivem sucha porost špatně vzcházel. Setí bylo 25.2., ale potom bylo velké sucho a téměř celý duben mrazíky, což velice ovlivnilo vzcházení.'
BRUNTÁL: 'začíná se velmi projevovat nastupující sucho...zatím se rozhoduje, jak velké ztráty sucho způsobí...vše závisí na množství srážek'
BŘECLAV: 'Srážky koncem týdně vylepšily bilanci do hloubky 10 cm, což krátkodobě prospělo polním plodinám. V hluší vrstvě přetrvává poměrně velké sucho. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 21.3 mm, v hustém smrkovém lese se voda nedostala pod hrabanku, meliorace na pastvinách mají malou vydatnost do napaječek, musí se vozit voda na pastvu. Na loukách tráva roste velmi rychle, ale je řídká s převahou pampelišky. Oves už se o víkendu zapojil v souvislý porost.'
ČESKÝ KRUMLOV: 'srážky v období 24 mm'
DĚČÍN: 'srážky 0 mm'
DOMAŽLICE: '9,6mm'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek bylo 25mm.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'naměřeno 40 mm srážek, porosty polních plodin v bujném růstu, řepka oz. v plném květu. Celá krajina po vydatném přídělu srážek je plná života.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu došlo konečně k výraznému doplnění vláhy, dle katastrů spadlo od 26 - 48 mm srážek, kdy došlo zejména v pátek 6.5. k prudkému dešti a částečnému poškození některých porostů a to zejména máku a čerstvě seté kukuřice, u ostatních plodin jsou škody minimální.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Do 8.5.2022 napršelo 11 mm,teplo,polojasno'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 17,9 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , denní teploty 24 až 28°C , noční teploty 10°C , ozimý ječmen metá , cukrovka má 3 pár pravých listů , '
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, sucho pokračuje'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'sledované období zcela bez srážek, sója zasetá do suché půdy obtížně vzchází'
CHRUDIM: 'Za sledované období napadly pouze 4 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Neprší, je teplo a větrno. Průšvih to ještě není, ale lehce může být'
JIČÍN: 'Srážky 5 mm Výrazné zhoršení stavu porostů u jařin.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadly 23 mm srážek.'
KLATOVY: 'Od 2.5. do 8.5.2022 -srážky 6,2 mm.'
KOLÍN: 'Bohužel ani při hlášených srážkách u nás spadlo maximálně 2 mm, sucho je extrémní.'
KOLÍN: 'jsme v prd…, za březen a duben celkový úhrn 35 mm ani jedna srážka nebyla více jak 5mm tzn, že úhrn "nabryndal" po 2-3mm, za minulý týden 4mm, jarní ječmen mele z posledního viditelně problém s příjmem živin, na pšenicích na horších pozemcích viditelné mapy, začínají rolovat listy, pastvina skoro neobrůstá, louky tam bude na první seče skoro nic... a výhled krásných 20st. bez deště....'
LIBEREC: '0 mm '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu 1 mm srážek, na písčitých půdách začínají žloutnout pšenice, povadlá řepka.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden bylo množství srážek 6,5 mm.'
LOUNY: '10.5.2022 - 2mm srážek deště'
MLADÁ BOLESLAV: '4,2 mm, na leh.půdách zasychání odnoží u pšenice a o.ječmene, TTP řídké a málo narostlé,'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky v aktualním týdnu 1 mm. Naposled zde pršelo 5.4. a 8.4. v uhrnu 14 mm za duben.'
NÁCHOD: '1 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Aj brambory su v zemi a minulý týden nejen je, ale všecko déšť zalil přes 20 mm. Konečné nás významné srážky trefily. Ještě je sice chladno, hory su olistěné jen do 700 m.n.m., ale pomaličku to stoupá. Všecky peckoviny su v plném květu, jádroviny rozkvitnu asi každým dnem. '
NYMBURK: 'sucho se výrazně prohlubuje, začíná být vidět vizuálně na porostech'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 3 mm srážek'
OLOMOUC: '8,2 mm srážek'
OLOMOUC: 'Závlaha na všech plochách, mimo letošní výsadby bez negativního vlivu sucha. '
OLOMOUC: 'Všechny výsadby pod jsou závlahou. '
PELHŘIMOV: 'ˇUhrn srážek za 17 týden je 18,6 mm při průměrné teplotě 13 °C'
PÍSEK: 'Celkem 21 mm srážek.'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 8 mm'
PLZEŇ-JIH: 'V 16. týdnu jsme naměřili 3,5 mm ve 3 srážkových dnech. V 17. týdnu jsme naměřili 15,1 mm ve 3 srážkových dnech. Duben byl srážkově mírně nadnormální (125,5% 65-letého průměru) a o 1,1°C chladnější, než normál. V 18. týdnu jsme naměřili 17,7 mm ve 3 srážkových dnech. V Ne 8.5. byly půda do 20 cm vlhká, tvarovatelná, povrch oschlý. Ozimé ječmeny jsou ve fázi naduřování listové pochvy (BBCH 41-49), ozimé pšenice dokončují sloupkování (BBCH 37-39), řepka oz. naplno kvete, jarní obiloviny mají 2-3 odnože (BBCH 22-23). Porosty jsou v dobrém stavu.'
PLZEŇ-SEVER: 'Minulý týden obden větší přeháňka. Dohromady asi 8mm.V sousedních katastrech i místy větší intenzita.'
PLZEŇ-SEVER: 'minulý týden 9 mm srážek'
PLZEŇ-SEVER: 'Vzhledem k týdnu beze srážek a suchým východním větrům množství vody v půdě rychle ubývá. Zatím nepozorujeme projevy sucha, porosty jsou ve výborném stavu. To se však může rychle změnit, protože předpověď srážek na příští dva týdny není příznivá. Množství srážek za období od 1. do 7.5.2022 na lokalitě 5,8 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'sucho se výrazně prohlubuje, začíná být vidět vizuálně na porostech'
PRAHA-ZÁPAD: 'Ani kapka, a ještě k tomu teploty ke 25. Ozimy to ještě nějakou dobu zvládnou, ale jařiny jsou na tom velmi špatně. '
PRAHA-ZÁPAD: 'Moc srážek nás nezasáhlo a tak nám spadlo jen 2,5 mm. Ale i to málo napomohlo k rozkvětu přírody. Obilniny vypadají dobře. Řepky jsou v plném květu celý týden stejně jako jádroviny. porosty trav a jetelovin se vytahují. Velmi pozdě a trochu nezvykle rychle vykvetly ořešáky a už jsou odkvetlé. '
PRACHATICE: 'V týdnu oteplení, noc 5-10°C, den okolo 15°C. Déšť ve st. 18 mm, ve čt. 15 mm, v pá 8 mm. Půda je do 20 cm vlhká až mokrá.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden spadlo 5 mm srážek'
PŘEROV: 'Drobné místní srážky udržely setrvalý stav. Ve vrchní vrstvě půdy (do 10 cm) značné sucho, nížeji ještě nějaká vláha je. Vlivem suchého jara je mezerovitost u jařin. Cukrovka navíc požkozena mrazíky a kroupami.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 36,8 mm, na které jsme dlouho čekali. Srážky nebyly plošné, ale něco napršelo všude. Uvidíme ,jak na to zareagují porosty, ale už je na ně optimistější pohled.'
RAKOVNÍK: '16 mm'
ROKYCANY: 'tydenni uhrn srazek 7,4 mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'bez srážek'
STRAKONICE: 'srážky za minulý týden 3 až 8 mm dle místa v katastru. Plodiny jsou zatím bez stresu, ale zejména v porostech řepek již mnoho vody v půdě není a vzhledem k předpovědi počasí s nulovým výhledem na srážky roste riziko poškození rostlin následkem sucha ve druhé polovině příštího týdne u řepky a ozimých obilovin.'
SVITAVY: 'Vegetace běží mílovými kroky. V hodnoceném týdnu přišlo sice pouze 6 mm srážek, ale povrchová vrstva orné půdy si drží nasycenost pro kořeny dostatečnou. Řepka je na počátku kvetení, ozimé pšenice, žita plné sloupkování, jarní ječmen počátek až plné odnožování. Kukuřice setá 29.4. se již začíná objevovat. Vše je zatím slibné .....'
SVITAVY: '6,2 mm'
ŠUMPERK: 'V 18- týdnu napršelo 14 mm srážek.'
TÁBOR: '42,25mm'
TÁBOR: 'Za poslední týden napršelo 18,9 mm'
TÁBOR: 'Konečně slušně zapršelo a je to znát na porostech.'
TRUTNOV: 'Ve čtvrtek 5.5.2022 činil úhrn srážek 26mm, a to za cca 3-4 hodiny. V sousedních KÚ byl úhrn zcela odlišný, buď jen několik milimetrů nebo také přes 40mm, jako tomu bylo v KÚ Starý Rokytník s okamžitými negativními dopady eroze půdy a to i na strništích či částečně zatravněných stanovištích, kde plánujeme strip-till. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Mírné zlepšení vláhových poměrů . Oteplení . Kvetou jabloně , třešně , hrušně , švestky . Příprava pastevních areálů . Pastevní porost je zatím nízký .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za celí březen napršelo jen 9 mm. V dubnu sice napršelo 43 mm je ale velký časový odstup mezi srážkami. V květnu ještě nepršelo a jsou velmi vysoké teploty. Je velmi obtížné stanovit výnos rostlinné výroby. Zatím doufám, že v květnu ještě naprší. Jestli nenaprší tak bude výnos určitě menší o více jak 50%. O kvalitě ani nemluvím. Hezký den. Vlček. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu se nám srážky spíše vyhýbaly - zaznamenáno bylo jen 1,5 mm. Již pozorovány projevy sucha - nejhorší situace je u jarního ječmene.'
VYŠKOV: '7 mm za uplynulý týden'
ZLÍN: 'METEO srážky Vizovice 18.týden = 26,88mm Švestkové sady jsou po odkvětu - kvetlo vše, jenom včel létalo málo...'
ZNOJMO: 'srážky 10,54 mm, na malé části katastru od jihozápadu bouřka 20 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 5 mm srážek, které nezanechali na půdě žádný efekt'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'srážky 17,9 mm , 11,7 mm výpar z vodní plochy , vývoj porostů TTP stále ovlivňován poměrně nízkými nočními teplotami'