Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 14. 04. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 07. 04. 2024 do neděle 14. 04. 2024 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14. 04. Zprávy 168 zpravodajů ze 63 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 6 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 15 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů (30) nesleduje projevy sucha. 4 okresy však očekává ztráty nad 30 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „normální spíše vlhčí“ (50 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (34 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (46 % hlášení) až sušší (36 % hlášení).
Jarní práce jsou v plném proudu. Na mnoha místech dochází k setí jařin, ve vrchní vrstvě je sledováno sucho a na některých místech plodiny nutně potřebují srážky. Je sledována změna počasí v tomto týdnu a jaký vliv to bude mít na plodiny. O tom, jak je hodnocena podrobněji situace našimi respondenty si můžete přečíst níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Pozemky se z mokra dostali do fáze beton a škraloup, rostliny nerostou, potřebují vodu. Březen 26,5 mm, duben zatím 5 mm.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 4,2 mm, ale ne najednou. Růst všeho se zastavil. '
ČESKÝ KRUMLOV: 'Hodnoceno k 14.4. Od té doby 13 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky minimální, 2-3 mm, v důsledku teplého počasí vysychání horní vrstvy zatím bez větších dopadů na vegetaci, situace s vláhou se ale nadále zhoršuje, problém může být u jarních čerstvě setých plodin.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden - 0 mm, max. teploty 19,4°C až 29,2°C , min. teploty 5°C až 14,4 °C , seje se kukuřice , cukrovka vzchází , plné kvetení řepky ozimé , ozimé pšenice až 9 odnoží, první kolínko u stébla , '
CHRUDIM: 'Stále přetrvává teplo, vítr a pouze srážky ve formě přeháněk. I když povrch půdy vysychá, je to zatím bez negativních dopadů. Na porostech ozimů se objevují virozy (zvláště u časněji setých porostů).'
JIČÍN: 'žito oz. - sklizeň na senáž kukuřice - probíhá setí srážky 0 mm'
KOLÍN: ' Silný vítr vysušuje povrch půdy, půda se začíná vysušovat i do hlubších vrstev, kde byla půda mokrá, vznikají hluboké praskliny.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 8,5 mm srážek. Klíčí zbytek nevzešlých semen jařin.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V hodnoceném týdnu pršelo pouze jedenkrát s úhrnem 3,6 mm srážek, které vzhledem k mimořádně teplému, slunečnému a často i větrnému počasí s prudkým rozvojem vegetace zdaleka nestačily potřebě při zvýšeném výparu. V téhle chvíli výpar za měsíc duben převyšuje spadlé srážky více než dvojnásobně a jen díky vysoké vlhkosti půdy v hlubších vrstvách zatím není rozvoj vegetace nijak omezen.'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 0,8 mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky.'
OPAVA: 'srážky 3,6mm, max.teploty přes 25°C, silné výsušné větry, zatím dostatek vláhy v půdě'
OPAVA: 'V tomto týdnu bylo sušší , teplejší počasí a hlavně větrno. Prohloubilo se pak vysoušení ornice. U nás jsou však půdy středně až těžké, proto sucho vůbec nevadí. Zdraví Vás Stuchlík '
PARDUBICE: 'Horší řepky jsme zaorali. Tudíž jsme nechali jen ty, které odpovídají našim představám. Fotky neumím přidat.'
PÍSEK: 'Pozemky se z mokra dostali do fáze beton a škraloup, rostliny nerostou, potřebují vodu. Březen 26,5 mm, duben zatím 5 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Skoro léto. Ve středu 17 mm. Sucho zatím zažehnáno.'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky v k.ú. Dřevec za minulý týden: 9.4. 15mm 10.4. 3mm'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týden bez srážek. Řepky odkvétají stejně jako jabloně či jírovce. U stromů bylo kvetení velmi rychlé a téměř zároveň, proto se obávám nižšího popálení. Včely nedokážou takto rychle reagovat na intenzivní kvetení a teď kdyz není pro ne dost pastvy, pomalu začínají ubírat že zásob aby nakrmily své mlade. Kukuřice v okolí už z zášti zasazena.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadly žádné srážky. Porosty zastavují růst, okolo pahorků již došla voda a porosty se ztrácí. Také v potoce se viditelně snížil průtok.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : st 10/4 - 0,4 mm Mírné ochlazení . Ovocné stromy nádherně kvetou . Vrcholí I.etapa jarních prací .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Extrémní výskyt viróz v obilovinách.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu převládalo teplé a větrné počasí. Výjimkou byla středa - ochlazení a 1 mm srážek. V půdě je vláhy stále dost, místy i nadbytek.'