Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 11. 2023 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 11. 2023 do neděle 19. 11. 2023 ráno)


STAV PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu nijak zásadně nezměnil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převládá na většině území neutrální stav, kladný stav je sledován na jižní Moravě a v okolí Prahy. Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) je klasný na většině území. Mírný deficit je sledován jihozápadně od Brna a severozápadně od Prahy.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje spíše normální vodnost. V pohraničních pohořích jsou sledovány nadnormální stavy vodnosti.. V celém profilu do 1 m se k 19. 11. vyskytuje deficit na cca 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe.

9. November 2023 / 45. week

previous next close