Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 11. 02. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 04. 02. 2024 do neděle 11. 02. 2024 ráno)


STAV PŮDNÍ VLÁHY oproti minulému týdnu zůstává v setrvalém stavu tedy neutrální až kladný stav (0–100 cm). V povrchové vrstvě (0–40 cm) převládá na většině území neutrální stav. Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) je kladný až neutrální na většině území.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje nadnormální vodnost na většině území.
V celém profilu do 1 m se k 11. 02. vyskytuje deficit na max. 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe