Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 05. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 05. 2024 do neděle 19. 05. 2024 ráno)


DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se mírně snížil v Čechách (0–100 cm). V povrchové vrstvě (0–40 cm) je sledován mírně deficitní stav v Polabí, v povodí Lužnie střední a dolní Moravy a v Poodří. Lepší situace je sledována na západě Čech, jižně od Prahy a na Vysočině. Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) je deficitní na většině území.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje podnormální až normální vodnost na většině území ČR.
V celém profilu do 1 m se k 19. 05. vyskytuje deficit na max. 69 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe.