The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 18.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 11.4. do nedele 18.4. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na Pohroní na úrovni začínajúceho sucha. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na 3 % celkovej plochy a zasahuje oblasti najmä v južnej polovici stredného Slovenska a na rozhraní stredného a západného Slovenska.

Viac informácií