The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Stav sucha na Slovensku

v nedeľu 16.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 9.1. do nedele 16.1. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na 17 % územia. Mierne sucho je na strednom Slovensku a na juhu Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na 27 % územia. Mierne sucho zasahuje centrálnu oblasť Slovenska. V hlbšej vrstve je stále výnimočné sucho lokálne v okolí Komárna a Nových Zámkov.

Viac informácií