The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.3. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 10.3. do nedele 17.3. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na východnom Slovensku. Situácia sa na východe teda vôbec nezlepšila. Zlepšenie však nastalo na západnom a strednom Slovensku, kde je len lokálne mierne sucho. V hlbšej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Výrazné až extrémne sucho je okrem východu, aj na Podpoľaní. V povrchovej vrstve je západ a stred bez rizika sucha, na východe je ojedinele extrémne sucho, najmä v oblasti Moldavy nad Bodvou a v Košickej kotline.

Viac informácií