The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 25.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 18.10. do nedele 25.10. ráno)

 

Podľa mapiek, ktoré zobrazujú INTENZITU sucha, je aktuálne celé územie naďalej bez rizika sucha, a to v povrchovej aj v hlbšej vrstve.

Viac informácií