The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 11.3. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 4.3. do nedele 11.3. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve a celom pôdnom profile je na úrovni výrazného sucha na Horných Kysuciach. Okrem Kysúc, je len ojedinele mierne alebo začínajúce sucho. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila. Aj keď neboli výraznejšie zrážky, ale vlaha sa v pôde doplnila z roztápajúcej sa snehovej pokrývky, keďže aj na horách bolo minulý týždeň relatívne teplo. V hlbšej vrstve je taktiež priaznivá situácia. Len lokálne na severe pozorujeme mierne až výrazné sucho.

Viac informácií