The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.6. do nedele 1.7. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň extrémneho sucha v okolí Žiliny a Martina. Výrazné sucho je aj v oblasti Dubnice, Žiaru nad Hronom, Detvy a Sniny. V povrchovej vrstve až 91 % územia je bez rizika sucha. Začínajúce sucho pozorujeme najmä na Podpoľaní, Strednom Pohroní a Turci. V hlbšej vrstve je však stále extrémne sucho na severozápade, Považí a krajnom východe. Extrémne sucho v tejto vrstve pokrýva 2 % celkovej plochy. Bez rizika sucha je najmä západná časť východného Slovenska, Orava a podtatranská oblasť.

Viac informácií