The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 2.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 25.11. do nedele 2.12. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na severozápade Slovenska. Najviac zasiahnutá je Turčianska kotlina a okolie Žiliny. Na juhovýchode je stále výrazné až výnimočné sucho. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve. Na krajnom západe a severozápade sa rozšírilo výrazné až výnimočné sucho. Viditeľné zlepšenie nastalo vo východnej polovici územia a čiastočne aj na juhozápade. V hlbšej vrstve je však stále na juhovýchode a severozápade extrémne sucho. Výnimočné sucho je aj lokálne aj na Pohroní a Honte.

Viac informácií