The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 6.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.12. do nedele 6.1. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha v okolí Prešova a Košíc. Výrazné sucho je lokálne aj na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, len ojedinele je na východe začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho na východe, a tiež v Turčianskej kotline a na Považí. Výnimočné sucho v hlbšej vrstve zasahuje 1,7 % celkovej plochy.

Viac informácií