The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 10.3. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 3.3. do nedele 10.3. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha už na 3,3 % celkovej plochy Slovenska. Extrémne sucho zasahuje najmä Šariš, Abov, Slanské vrchy a Zemplín. Výrazné sucho sa rozširuje na severovýchode, a lokálne je na strednom a západnom Slovensku. Bez rizika sucha je približne tretina územia. V povrchovej vrstve sa situácia zhoršila. Extrémne sucho je na Spiši, Above a Zemplíne. Výrazné sucho sa rozširuje na severovýchode a mierne sucho na západnom Slovensku. V hlbšej vrstve je výrazné až extrémne sucho na takmer 13 % celkovej plochy. Bez rizika sucha je takmer polovica územia Slovenska.

Viac informácií