The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.5. do nedele 12.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ešte na úrovni výrazného sucha lokálne na juhovýchode a Podpoľaní. Väčšina územia Slovenska je už bez rizika sucha. Ojedinele je začínajúce až mierne sucho, ale plocha zasiahnutá suchom je len na úrovni 7,5 %. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále v Košickom kraji a ojedinele aj v Prešovskom kraji. Výrazné až výnimočné sucho je ojedinele na západe a strednom Slovensku. V hlbšej vrstve je stále suchom zasiahnutých približne 60 % celkovej plochy.

Viac informácií