The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.5. do nedele 19.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha lokálne na Dolnom Zemplíne. Začínajúce až mierne sucho je ojedinele na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je celé územie už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve sa situácia zlepšuje len pomaly. Bez rizika sucha je najmä severná polovica územia. V južnej polovici je extrémne sucho na západnom, strednom, aj východnom Slovensku. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na takmer 17 % plochy.

Viac informácií