The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 2.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 26.5. do nedele 2.6. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na juhovýchode a strednom Slovensku na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je ešte stále výrazné až výnimočné sucho na Above a Dolnom Zemplíne. Na juhu Zemplína pretrváva lokálne ešte aj extrémne sucho. Mierne sucho je lokálne v okolí Senca a na Podpoľaní.

Viac informácií